Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Hướng dẫn ứng dụng đồng bộ từ Sapopos sang Sapoweb

Với ứng dụng đồng bộ Sapoweb bạn có thể dễ dàng quản lý kho hàng trên Sapo và gian hàng trực tuyến trên website. Các thông tin về sản phẩm, đơn hàng, khách hàng được đồng bộ giữa website và Sapo.

Lưu ý: 

a. Khi Đồng bộ Sapo với Sapoweb:

Nếu bạn đã có dữ liệu trên cả Sapo và Sapoweb trước khi đồng bộ cần lưu ý xử lý dữ liệu trước khi thiết lập:

- Sản phẩm trên Sapoweb phải có mã SKU không trùng nhau, được Quản lý kho và không có tồn âm trước khi thiết lập đồng bộ.

- Mã SKU là định danh duy nhất kết nối hàng hóa giữa Sapo và Sapoweb cần thao tác cần thận để tránh sai sót.

- Nếu không trùng mã SKU sẽ tạo thành sản phẩm mới.

- Một tài khoản sapoweb có thể đồng bộ với một hoặc nhiều chi nhánh của một tài khoản Sapo.

- Đơn hàng, khách hàng có sẵn tại sapoweb trước khi thiết lập đồng bộ sẽ không được đồng bộ về Sapo. Đơn hàng tạo sau khi Đồng bộ trên sapoweb sẽ đẩy về Sapo khi sản phẩm trong đơn có kết nối tại Sapo.

- Với những Sản phẩm được tạo trên Sapo do đồng bộ sapoweb thì sản phẩm mới lấy giá vốn là giá lẻ trên web vì sapoweb chỉ quản lý 1 mục là giá bán lẻ của hàng hóa. Cần lưu ý điều chỉnh lại giá vốn để tránh sai dữ liệu báo cáo.

b.Sau khi thiết lập đồng bộ:

- Khi tạo mới sản phẩm trên Sapoweb, nếu không trùng mã SKU sẽ tự động đồng bộ tạo sản phẩm tương ứng trên Sapo và ngược lại. Nếu trùng mã SKU sẽ liên kết sản phẩm với nhau.
- Các thông số tồn kho luôn lấy Sapo làm chuẩn, mọi thay đổi về tồn kho trên Sapoweb sẽ không ảnh hưởng đến Sapo
- Không đồng bộ dữ liệu ảnh từ Sapo lên Sapoweb

- Sau khi sản phẩm đã đồng bộ, nếu cần chỉnh sửa sản phẩm ở trên web hoặc sapo cần kiểm tra kỹ trước khi thao tác, nếu không sẽ phát sinh lỗi hoặc bị mất kết nối đồng bộ sản phẩm.

VD: Sản phẩm đang liên kết có 3 thuộc tính, bạn vào Sapoweb cập nhật xóa 1 thuộc tính của sản phẩm => trên web sản phẩm chỉ có 2 thuộc tính nhưng ở Sapo vẫn có 3 thuộc tính => Lỗi không đồng bộ sản phẩm.

Sau khi thiết lập đồng bộ Sapoweb thành công, trong ứng dụng Sapoweb bạn sẽ kiểm tra được thông tin các sản phẩm, đơn hàng được đồng bộ, danh sách lỗi xảy ra khi đồng bộ.

1. Danh sách sản phẩm đồng bộ

Danh sách sản phẩm cung cấp đầy đủ thông tin: Mã SKU, tên sản phẩm, trạng thái kết nối đồng bộ, nguyên nhân lỗi không đồng bộ…

So sánh: Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm đồng bộ để so sánh Sapo-Sapoweb. Bạn nhấp chọn Xem trên Sapoweb và Xem trên sapo sẽ chuyển sang trang chi tiết sản phẩm

Ngắt đồng bộ tương đương hủy liên kết: Nếu bạn chọn ngắt đồng bộ Sapo-Sapoweb thì các thông tin sản phẩm sẽ không được đồng bộ, đơn hàng trên Sapoweb có sản phẩm ngắt kết nối cũng không về Sapo.

Hủy đồng bộ tương đương xóa kết nối: Xóa kết nối vĩnh viễn giữa Sapo và Sapoweb. Sản phẩm bị xóa kết nối sẽ không hiển thị trong danh sách sản phẩm đồng bộ và sẽ không thể thao tác đồng bộ lại với những sản phẩm này.

Ngoài ra, ở danh sách sản phẩm bạn có thể lọc và tìm kiếm sản phẩm. Thao tác lại những sản phẩm có trạng thái ngắt kết nối đến Sapo để kết nối lại những sản phẩm này.

2. Đơn hàng

Mục đơn hàng hiển thị danh sách các đơn hàng được đồng bộ từ Sapoweb về Sapo. Bạn có thể tìm kiếm, lọc danh sách đơn hàng hoặc thao tác đồng bộ lại.

Lưu ý: Trước khi bạn đồng bộ lại các đơn hàng bị lỗi phải đảm bảo rằng tất cả sản phẩm có trong đơn hàng đều đã đồng bộ thành công.

3. Cấu hình

Mục cấu hình, bạn có thể điều chỉnh lại chính sách giá và kho chứa thông tin đồng bộ.

Cập nhật giá: Sản phẩm trên Sapoweb sẽ được đồng bộ giá như cấu hình bạn chọn tính từ lúc cấu hình được cập nhật.

Cập nhật kho: Đơn hàng sẽ được đổ về kho mới tính từ lúc cấu hình được cập nhật.

4. Danh sách lỗi

Danh sách lỗi hiển thị các thông báo lỗi trong quá trình đồng bộ của sản phẩm và đơn hàng. Bạn có thể thao tác xóa lỗi khỏi danh sách.

Lưu ý:

- Nếu xóa sản phẩm ở Sapo sẽ mất kết nối đồng bộ mã sản phẩm đó còn trên Sapoweb vẫn còn sản phẩm.

- Sản phẩm tạo mới trên Sapo khi đồng bộ lên Sapoweb sẽ ở trạng thái ẩn.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: