Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Thêm mới loại phiếu chi

Mỗi phiếu chi đều được xếp theo loại phiếu để theo dõi. Sapo cung cấp cho bạn một số nguồn chi theo chuẩn kế toán. Bạn cũng có thể tạo mới nguồn chi theo mục đích của cửa hàng. Bạn có thể lọc theo loại phiếu chi trong báo cáo sổ quỹ.

Để thêm mới loại phiếu chi, bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Ở mục Sổ quỹ > Loại phiếu chi > Thêm loại phiếu chi

  •  Bước 2: Tại hộp thoại thêm loại phiếu chi, bạn nhập các thông tin:

- Nhập tên loại phiếu chi tại ô Tên (đây là mục bắt buộc).

- Bạn có thể nhập mã loại phiếu chi tại ô  và thêm mô tả cho loại phiếu chi (hai mục này không bắt buộc phải nhập).

Sau đó chọn Thêm để thêm mới loại phiếu chi, nhấn Thoát để bỏ việc thêm loại phiếu chi.

Sau khi chọn Thêm, màn hình sẽ hiện thông báo Thêm mới loại phiếu chi thành công. Bạn có thể xem loại phiếu chi đã thêm trong danh sách loại phiếu chi. 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: