Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Hướng dẫn các bước tạo tài khoản cho nhân viên

Tính năng Thêm mới nhân viên cho phép bạn tạo tài khoản đăng nhập vào Sapo cho từng nhân viên với các quyền sử dụng khác nhau và quản lý thông tin cơ bản, tình trạng làm việc của nhân viên.

Để Thêm mới nhân viên bạn cần thực hiện theo những bước sau:

  • Bước 1: Vào mục Cấu hình > Quản lý nhân viên

  • Bước 2: Nhấp Thêm mới để tạo tài khoản nhân viên

  • Bước 3: Điền đầy đủ thông tin như: Tên nhân viên, số điện thoại, Email và mật khẩu để đăng nhập tài khoản nhân viên. Những thông tin có dấu * là bắt buộc nhập.
Lưu ý:
Mật khẩu bạn đặt cần đảm bảo các yếu tố sau:
- Có độ dài ít nhất 8 ký tự
- Chứa ít nhât 01 ký tự số, 01 ký tự chữ và 01 ký tự đặc biệt

Tiếp theo bạn chọn vai trò để phân quyền cho nhân viên. Nhân viên sẽ được phân một vai trò ở một chi nhánh. Bạn có thể phân quyền cho nhân viên ở nhiều chi nhánh khác nhau nhưng mỗi chi nhánh sẽ chỉ được phân một vai trò. Bạn chọn Thêm để hoàn tất thao tác tạo mới tài khoản nhân viên.

Sau khi thêm mới nhân viên thành công, Thông tin tài khoản nhân viên sẽ hiển thị ở trang danh sách quản lý nhân viên. Bạn có thể cập nhật thông tin nhân viên khi có thay đổi.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: