Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Hướng dẫn cập nhật thông tin tài khoản nhân viên

Sau khi Thêm mới nhân viên bạn có thể cập nhật các thông tin của họ, thay đổi mật khẩu hoặc đổi trạng thái của các nhân viên đã nghỉ việc tại cửa hàng.

Để bắt đầu sử dụng tính năng Cập nhật thông tin nhân viên bạn vào mục Cấu hình Quản lý nhân viên > nhấp chọn vào Email của nhân viên.

1. Sửa thông tin nhân viên

  • Bước 1: Tại giao diện Thông tin nhân viên, tab Chi tiết, bạn nhập các thông tin cần thay đổi của nhân viên

Lưu ý:

       -    Email của nhân viên không thể thay đổi

       -    Có thể thay đổi trạng thái của nhân viên: Đang làm việc hoặc Đã nghỉ việc

  • Bước 2: Nhấn Lưu để cập nhật thông tin

2. Thay đổi mật khẩu đăng nhập

  • Bước 1: Tại giao diện Thông tin nhân viên, tab Mật khẩu, bạn có thể thay đổi mật khẩu của nhân viên

Lưu ý:

Mật khẩu của tài khoản đang đăng nhập: Bạn cần điền đúng mật khẩu của tài khoản bạn đang đăng nhập để đổi thông tin nhân viên (không phải mật khẩu của nhân viên) 

  • Bước 2: Nhấn Lưu để đổi mật khẩu

Như vậy, Sapo đã hướng dẫn bạn cập nhật lại thông tin hoặc mật khẩu cho tài khoản nhân viên. Bạn có thể xem thêm bài hướng dẫn Phân quyền cho nhân viên


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích:

Một số câu hỏi thường gặp