Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Hướng dẫn quản lý công nợ khách hàng

Tính năng quản lý công nợ khách hàng sẽ hỗ trợ bạn quản lý các khoản nợ của người mua theo lịch sử giao dịch tại cửa hàng. Sapo cung cấp các nội dung sau để quản lý công nợ khách hàng:

1. Ghi nhận công nợ khách hàng

Khi khách phát sinh giao dịch, bạn thực hiện các thao tác tạo đơn bán hàng 

  • Giao diện Pos bán hàng:

Tại ô Tiền khách đưa (F2) bạn không điền giá trị mà nhấn luôn vào nút Thanh toán (F1), lúc này khách hàng đó sẽ được ghi nhận công nợ.

  • Giao diện tạo đơn hàng chi tiết

Sau khi tạo đơn hàng, ở mục thanh toán bạn bỏ qua để ghi nhận công nợ cho khách này

Đơn hàng ghi nợ cho khách sẽ ở trang thái như sau:

Phần thanh toán hiển thị dấu tròn màu trắng, thể hiện đơn hàng của khách hàng này chưa thanh toán. 

2. Theo dõi công nợ của khách hàng

  • Bước 1: Vào mục Khách hàng > Tìm kiếm/ Chọn khách hàng cần theo dõi công nợ

  • Bước 2: Tại chi tiết khách hàng  > Chọn thẻ Công nợ.

Công nợ của khách hàng được ghi nhận chi tiết theo mã phiếu, mã hoá đơn.

Người tạo: Nhân viên bán hàng

Ngày ghi nhận: Có thể là ngày trong quá khứ hoặc ngày trong tương lai

Ngày tạo: Ngày thực tế tạo mã hoá đơn.

  • Bước 3: Chọn khoảng thời gian để theo dõi các chứng từ ghi nợ của khách hàng

Ngoài cách trên bạn có thể vào mục Báo cáo > Báo cáo tài chính > Báo cáo công nợ phải thu để theo dõi những khoản nợ phải thu của toàn bộ khách hàng. 

  • Báo cáo công nợ phải thu: