Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Báo cáo kiểm hàng

Báo cáo kiểm hàng cho bạn biết các thông tin liên quan đến việc kiểm hàng: Sản phẩm kiểm hàng, lý do kiểm hàng, kiểm trong mã phiếu nào, số lượng điều chỉnh, lý do kiểm hàng, giá trị điều chỉnh.

Để xem báo cáo kiểm hàng bạn thao tác như sau:

  • Bước 1: Bạn chọn Báo cáo > Báo cáo kho > Báo cáo kiểm hàng

  • Bước 2: Bạn chọn chi nhánh, khoảng thời gian và lý do kiểm hàng muốn xem rồi nhấn Xem báo cáo

Bạn có thể tìm kiếm theo mã hàng hoặc theo mã phiếu kiểm hàng để xem các thông tin liên quan đến mã hàng và mã phiếu kiểm đó bằng cách nhập vào ô tìm kiếm

  • Bước 3: Bạn có thể xuất file báo cáo để lưu dữ liệu.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: