Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Hướng dẫn xem nhật ký hoạt động

Nhật ký hoạt động là danh sách toàn bộ các thao tác khi sử dụng Sapo. Bạn có thể dựa vào đây để kiểm tra nhật ký hoạt động của tất cả các tài khoản nhân viên theo Thời gian, Thao tác và Lý do.

Để xem Nhật ký hoạt động, bạn thao tác như sau:

  • Bước 1: Bạn vào Cấu hình > Nhật ký hoạt động

  • Bước 2: Tìm kiếm thao tác theo khoảng thời gian, nhân viên, chức năng, thao tác,…

  • Bước 3: Nhấp vào tên nhân viên để xem chi tiết thao tác và thiết bị sử dụng

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: