Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Danh sách và chi tiết phiếu đối soát công nợ với đối tác giao hàng

Để theo dõi các phiếu đối soát của cửa hàng, bạn có thể theo dõi trong mục Đối soát theo các nội dung sau:

1. Danh sách phiếu đối soát

  • Bước 1: Vào mục Vận chuyển > Đối soát COD và phí

  • Bước 2: Tại danh sách quản lý phiếu đối soát hiển thị đầy đủ các thông tin:

- Mã phiếu đối soát

- Tên đối tác vận chuyển

- Trạng thái phiếu: Đang đối soát/ Đã đối soát

- Thanh toán: Thể hiện đã thanh toán/chưa thanh toán công nợ cho đối tác

- Ngày tạo phiếu: Ngày bạn thao tác tạo phiếu đối soát

- Ngày đối soát: Ngày bạn thao tác xác nhận đối soát

- Ngày cập nhật: Ngày bạn thao tác cập nhật phiếu đối soát

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện các thao tác sau ở danh sách phiếu đối soát:

+ Tìm kiếm mã phiếu tại ô tìm kiếm thông tin.

+ Nhập file: Tạo phiếu đối soát bằng file excel.

+ Tạo phiếu đối soát: Thêm mới phiếu đối soát thủ công.

+ Khởi tạo các Bộ lọc theo tuỳ chỉnh người dùng.

Để theo dõi và quản lý phiếu đối soát của riêng Sapo Express, tại màn hình danh sách phiếu đối soát, bạn click chọn tab Sapo Express. Tại đây, bạn có thể dễ dàng quản lý các phiếu đối soát do bạn tự tạo và cả phiếu đối soát tự động của Sapo Express với đầy đủ các thông tin giống như tại tab Tất cả phiếu đối soát

Hơn nữa, để xuất file phiếu đối soát ngoài màn danh sách phiếu đối soát, bạn chọn tag Xuất file và chọn Giới hạn kết quả xuất theo mong muốn của bạn.

2. Chi tiết phiếu đối soát

Để theo dõi chi tiết một phiếu đối soát, bạn thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Bạn truy cập vào mục Vận chuyển > Đối soát COD và phí > click chuột vào phiếu cần xem

  • Bước 2: Tại chi tiết 1 phiếu đối soát, hiển thị đẩy đủ các thông tin:

- Mã vận đơn

- Mã đơn hàng

- Tiền COD hệ thống: Số tiền cửa hàng nhờ đối tác thu hộ COD, được cập nhật từ các đơn giao hàng sang

- Tiền COD đối tác: phần mềm gợi ý bằng số tiền COD hệ thống, bạn cần kiểm tra số tiền thực tế đối tác vận chuyển gửi để đối soát. Với phiếu được tạo tự động bởi Sapo Express, COD bằng tổng tiền thu hộ thực tế Sapo Express đối soát giúp bạn.

- Phí hệ thống: Phí trả cho đối tác giao hàng

- Phí đối tác: phần mềm gợi ý bằng phí hệ thống, bạn cần kiểm tra và cập nhật phí thực tế đối tác vận chuyển gửi để đối soát. Với phiếu được tạo tự động bởi Sapo Express, tổng phí bao gồm các loại phí đã trừ khuyến mãi

- Người trả phí: người trả phần phí của đơn hàng 

Các trạng thái phiếu đối soát:

a. Phiếu đang đối soát: Sau khi thêm mới phiếu đối soát sẽ ở trạng thái đang đối soát

Bạn có thể sửa phiếu đang đối soát như sửa/xoá/thêm mã vận đơn, tiền COD đối tác, Phí đối tác

Nhấn đối soát để chuyển trạng thái Đang đối soát sang Đã đối soát.

Tổng đối soát hệ thống =  Tổng COD hệ thống –  Tổng Phí hệ thống ( shop trả )

Tổng đối soát đối tác = Tiền COD đối tác – Tổng Phí đối tác - Tổng phí khác

Chênh lệch = Đối soát hệ thống - đối soát đối tác

 b. Phiếu đã đối soát

Tại phiếu Đã đối soát, bạn nhấn Thanh toán công nợ để nhập số tiền thanh toán công nợ với đối tác vận chuyển. Thao tác này sẽ ghi nhận vào sổ quỹ dòng tiền thực tế thu được từ các đơn hàng thu hộ COD.

Bạn chỉ được thanh toán 1 lần cho phiếu này. Sau thao tác thanh toán, không hỗ trợ sửa/huỷ.

 c. Phiếu huỷ đối soát

Nhấn huỷ phiếu đối soát để huỷ các thao tác của phiếu đối soát này.

Lưu ý:
Chỉ các phiếu đang đối soát mới hủy được. Phiếu đã đối soát sẽ không hủy được nữa.

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: