Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Danh sách và chi tiết phiếu đối soát công nợ với đối tác giao hàng

Để theo dõi các phiếu đối soát của cửa hàng, bạn có thể theo dõi trong mục Đối soát công nợ theo các nội dung sau:

1. Danh sách phiếu đối soát

  • Bước 1: Vào mục Khách hàng & Đối tác > Đối tác vận chuyển > Đối soát công nợ

  • Bước 2: Tại danh sách quản lý phiếu đối soát hiển thị đầy đủ các thông tin:

- Mã phiếu đối soát

- Tên đối tác vận chuyển

- Trạng thái phiếu: Đang đối soát/ Đã đối soát

- Thanh toán: Thể hiện đã thanh toán/chưa thanh toán công nợ cho đối tác

- Ngày tạo: Ngày tạo phiếu đối soát

- Ngày đối soát: Ngày xác nhận đối soát

- Ngày cập nhật: Ngày cập nhật phiếu đối soát

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện các thao tác sau ở danh sách phiếu đối soát:

+ Tìm kiếm mã phiếu tại ô tìm kiếm thông tin.

+ Nhập file: Tạo phiếu đối soát bằng file excel.

+ Tạo phiếu đối soát: Thêm mới phiếu đối soát thủ công.

+ Khởi tạo các Bộ lọc theo tuỳ chỉnh người dùng.

2. Chi tiết phiếu đối soát

Để theo dõi chi tiết một phiếu đối soát, bạn thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Bạn truy cập vào mục Khách hàng & Đối tác > Đối tác vận chuyển > Đối soát công nợ > click chuột vào phiếu cần xem

  • Bước 2: Tại chi tiết 1 phiếu đối soát, hiển thị đẩy đủ các thông tin:

- Mã vận đơn

- Mã đơn hàng

- Tiền COD hệ thống: Số tiền cửa hàng nhờ đối tác thu hộ COD, được cập nhật từ các đơn giao hàng sang

- Tiền COD đối tác: Gợi bằng số tiền COD hệ thống. Bạn nhập số tiền thực tế đối tác vận chuyển gửi để đối soát 

- Phí hệ thống: Phí trả cho đối tác giao hàng

- Phí đối tác: Gợi ý bằng phí hệ thống. Bạn nhập phí thực tế đối tác vận chuyển gửi để đối soát

Các trạng thái phiếu đối soát:

a. Phiếu đang đối soát: Sau khi thêm mới phiếu đối soát sẽ ở trạng thái đang đối soát

Bạn có thể sửa phiếu đang đối soát như sửa/xoá/thêm mã vận đơn, tiền COD đối tác, Phí đối tác

Nhấn đối soát để chuyển trạng thái Đang đối soát sang Đã đối soát.

Tổng công nợ đối soát hệ thống = Tiền COD hệ thống – Phí hệ thống

Tổng công nợ đối soát đối tác = Tiền COD đối tác – Phí đối tác

 b. Phiếu đã đối soát

Tại phiếu Đã đối soát, bạn nhấn Thanh toán công nợ để nhập số tiền thanh toán công nợ với đối tác vận chuyển. Thao tác này sẽ ghi nhận vào sổ quỹ dòng tiền thực tế thu được từ các đơn hàng thu hộ COD.

Bạn chỉ được thanh toán 1 lần cho phiếu này. Sau thao tác thanh toán, không hỗ trợ sửa/huỷ.

 c. Phiếu huỷ đối soát

Nhấn huỷ phiếu đối soát để huỷ các thao tác của phiếu đối soát này.

Lưu ý:
Chỉ các phiếu đang đối soát mới hủy được. Phiếu đã đối soát sẽ không hủy được nữa.

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: