Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Tổng quan báo cáo kho

Báo cáo kho giúp bạn thống kê được số lượng và giá trị sản phẩm đang tồn trong cửa hàng ở thời điểm xem báo cáo.

Ngoài ra bạn cũng xem được lịch sử giao dịch nhập xuất của 1 sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm bất kỳ.

Báo cáo kho bao gồm:

- Báo cáo tồn kho

- Báo cáo sổ kho

- Báo cáo xuất nhập tồn

- Báo cáo kiểm hàng

- Báo cáo dưới định mức

- Báo cáo vượt định mức

- Báo cáo gợi ý nhập hàng

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: