Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Hướng dẫn báo cáo sổ quỹ

Tính năng Báo cáo sổ quỹ giúp bạn quản lý toàn bộ dòng tiền của cửa hàng thông qua các phiếu thu, chi. Khi thực hiện một thao tác bán hàng, thu nợ khách hàng... hệ thống sẽ tự tạo một phiếu thu trong phần sổ quỹ ghi nhận cho dòng tiền này.

Tương tự đối với giao dịch thanh toán khi nhập hàng, trả nợ cho nhà cung cấp... hệ thống cũng sẽ tự tạo một phiếu chi tương ứng ghi nhận thao tác này.

Sổ quỹ tiền mặt hoạt động theo nguyên tắc:

Tiền vào thì có phiếu thu, Tiền ra thì có phiếu chi

Để xem Báo cáo sổ quỹ bạn cần thao tác như sau:

  • Bước 1: Vào mục Sổ quỹ 

Hoặc bạn vào mục Báo cáo > Báo cáo tài chính > Sổ quỹ

Tồn cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Tổng thu – Tổng chi

  • Bước 2: Có thể lọc để xem theo các thông tin:

Chi nhánh

Thời gian: Ngày ghi nhận, ngày tạo

Loại phiếu: Phiếu thu hoặc Phiếu chi

Nhân viên: Xem theo nhân viên tạo phiếu thu/chi

Phương thức thanh toán: Xem theo từng phương thức thanh toán của cửa hàng

Người nộp/nhận: Phiếu thu từ đâu hoặc chi cho ai

  • Bước 3: Nhấn Xem báo cáo để hiển thị được thông tin theo các trường đã lọc

 Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm theo mã phiếu thu/chi

  • Bước 4: Chọn Xuất file để lưu trữ dữ liệu

Ngoài báo cáo chi tiết, mục Sổ quỹ cũng cung cấp cho bạn phần Tổng quan với các biểu đồ thống kê đa dạng dòng tiền: Theo chi nhánh, theo phương thức thanh toán, theo loại phiếu thu chi.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: