Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Hướng dẫn phân nhóm khách hàng tự động

Phân loại nhóm khách hàng giúp bạn thiết lập chân dung các nhóm khách hàng mục tiêu để có các chiến dịch marketing hiệu quả. Có 2 loại nhóm khách hàng: 

 • Nhóm khách hàng cố định: Sử dụng khi các khách hàng trong nhóm không có điểm chung. Bạn cần chủ động gán khách hàng vào nhóm này
 • Nhóm khách hàng tự động: Sử dụng khi bạn muốn tạo một tập khách hàng có cùng điểm chung để dễ chăm sóc hoặc chạy marketing

Để tạo nhóm khách hàng bạn thao tác như sau:

1. Nhóm khách hàng cố định

 • Bước 1: Chọn Khách hàng > Nhóm khách hàng 
 • Bước 2: Chọn Nhóm khách hàng cố định
 • Bước 3: Khai báo thông tin nhóm khách hàng
  - Tên nhóm (đây là thông tin bắt buộc)
  - Mã nhóm
  - Mô tả
  - Giá mặc định
  - Thuế mặc định
  - Chiết khấu
  - Hình thức thanh toán
 • Bước 4: Chọn Lưu để hoàn tất

Nhóm khách hàng được tạo, sẽ hiển thị ở danh sách nhóm khách hàng

2. Nhóm khách hàng tự động

 • Bước 1: Chọn Khách hàng > Nhóm khách hàng 
 • Bước 2: Chọn Nhóm khách hàng tự động
 • Bước 3: Khai báo thông tin nhóm khách hàng

Thông tin chung: 

- Tên nhóm: Bắt buộc

- Mã nhóm: Nếu không điền, hệ thống sẽ tự sinh mã.

- Mô tả: Mô tả rõ hơn về thông tin nhóm.

Điều kiện:

Bạn chọn 1 trong 2 tiêu chí:

- Thỏa mãn một trong các điều kiện: Khi bạn chỉ muốn thiết lập điều kiện bằng 1 trong 3 thông tin (hoặc thông tin cá nhân, hoặc thông tin mua hàng, hoặc thông tin tích điểm)

- Thỏa mãn tất cả các điều kiện: Bạn sẽ cần thiết lập đủ cả 3 loại điều kiện (thông tin cá nhân, thông tin mua hàng và hoặc thông tin tích điểm)

Chọn nhóm điều kiện để thiết lập > Thiết lập các điều kiện. Có 3 loại nhóm điều kiện:

Thông tin cá nhân Thông tin mua hàng Thông tin tích điểm
 1. Ngày sinh
 2. Tháng sinh
 3. Năm sinh
 4. Tuổi
 5. Giới tính
 6. Tên
 7. Địa chỉ
 8. Có gắn tag
 1. Tổng số đơn hàng đã mua
 2. Số lượng sản phẩm đã mua
 3. Số lượng sản phẩm trả
 4. Tổng chi tiêu
 5. Lần cuối mua hàng
 1. Số điểm
 2. Hạng thẻ tích điểm


Sau khi chọn và thiết lập đủ các điều kiện mong muốn cho nhóm khách hàng > chọn Áp dụng.

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các khách hàng tương ứng điều kiện tại màn hình bên phải ở mục Danh sách khách hàng thỏa mãn điều kiện

 • Bước 4: Chọn Lưu để hoàn tất

Trên đây là các bước hướng dẫn các tạo nhóm khách hàng trên phần mềm Sapo

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6750, hoặc gửi vào hòm thư: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc bạn thành công!


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: