Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Thiết lập thuế nhập và bán hàng

Sapo hỗ trợ người dùng có thể thiết lập và áp dụng các loại thuế khi nhập và bán hàng tùy theo nhu cầu kinh doanh của cửa hàng.

Để sử dụng tính năng áp dụng Thuế, bạn cần đăng nhập vào Sapo và thực hiện theo những bước sau:

 •   Bước 1: Bạn vào mục Cấu hình > Thuế > Thêm thông tin thuế

 •   Bước 2: Tại cửa sổ Thêm thuế  điền các thông tin cần thiết Sau đó chọn Thêm

 • Bước 3: Để Cập nhật thuế, bạn click chọn Tên loại thuế có trong danh sách để mở bảng cập nhật. Sau khi thay đổi thông tin, bạn chọn Lưu để cập nhật hoặc Thoát để hủy việc cập nhật này.

 • Bước 4: Bạn vào mục Cấu hình Cấu hình chung > Thiết lập thuế muốn áp dụng (thuế nhập hàng hoặc thuế bán hàng)

-  Thuế bán hàng được áp dụng tính thuế cho các đơn bán hàng

-  Thuế nhập hàng được áp dụng tính thuế cho các đơn nhập hàng

-  Ngoài ra, bạn có thể chọn giá đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế.

  Lưu ý:

  Có 3 hình thức ưu tiên tính thuế:

  1. Theo sản phẩm
  2. Theo khách hàng
  3. Theo cài đặt phần mềm

  Có 2 trường hợp ưu tiên tính thuế: 

  1. Nếu tạo sản phẩm có tích chọn "Áp dụng thuế", khi bán hàng sẽ lấy ưu tiên theo: 

  - Ưu tiên 1: Theo mức thuế mặc định được cài đặt trong thông tin khách hàng 

  - Ưu tiên 2: Nếu khách hàng đó không cài đặt mức thuế áp dụng > Lấy theo thuế được thiết lập trong cấu hình chung (Bước 4)

  2. Khi tạo sản phẩm không tích chọn "Áp dụng thuế", khi bán hàng sẽ không áp dụng thuế.


  Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

  Hữu ích Không hữu ích
  Số lượt đánh giá hữu ích: