Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1800 6750

sapo-pos
bao-cao-kho-sapo-pos

Báo cáo tồn kho

Báo cáo tồn kho giúp bạn thống kê được số lượng và giá trị sản phẩm đang tồn trong cửa hàng ở thời điểm xem báo cáo

Để xem báo cáo tồn kho, bạn thực hiện theo những bước sau:

  • Bước 1: Bạn vào mục Báo cáo > Báo cáo kho > Báo cáo tồn kho

  • Bước 2: Bạn chọn Chi nhánh, Loại sản phẩm, Sản phẩm muốn xem và nhấn xem Xem báo cáo

Với giao diện báo cáo tồn kho bạn có thể xem được những thông tin cần thiết như:

- Số lượng tồn kho, giá vốn của phiên bản sản phẩm

- Tổng số lượng tồn kho của chi nhánh và toàn hệ thống

- Tổng giá trị tồn kho của chi nhánh và toàn hệ thống

Lưu ý:

- Giá vốn (MAC): Là giá trung bình sau mỗi lần nhập

- Số lượng tồn kho: Là số lượng sản phẩm tồn trong kho đến thời điểm hiện tại

- Giá trị tồn kho: Giá vốn * số lượng tồn kho

- Tỉ trọng: (Giá trị tồn kho chi nhánh / Giá trị tồn kho hệ thống) * 100

  •   Bước 3: Nhấn Xuất file để lưu trữ báo cáo


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: