Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Thiết lập phí giao hàng

Trong trường hợp đơn hàng có phát sinh mức phí giao hàng (F7), khi tạo đơn bạn sẽ nhập mức phí này để tính tổng tiền khách phải trả.

Với Sapo, bạn có thể tạo sẵn các mức phí, khi đó bạn chỉ cần chọn mức phí phù hợp trong danh sách đã tạo mà không phải nhập thủ công.

Để thiết lập Phí Giao hàng, bạn cần  thực hiện theo những bước sau:

  • Bước 1: Bạn vào mục Cấu hình > Giao hàng > Tạo phí giao hàng

  •  Bước 2: Bạn điền thông tin để tạo phí giao hàng. Sau đó chọn Thêm

  •  Bước 3: Để Cập nhật phí giao hàng, bạn nhấp chuột vào tên phí giao hàng, cập nhật lại rồi chọn Lưu

 

Thông tin * là bắt buộc phải nhập. Bạn có thể Xóa phí giao hàng khi không còn nhu cầu sử dụng