Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Kết nối đối tác vận chuyển tích hợp

Bạn đang gặp khó khăn khi tạo đơn giao hàng với đối tác vận chuyển, bạn không thể nắm được thông tin về phí vận chuyển dự kiến để thông báo đến khách hàng của mình? 

Hiểu được vấn đề này của khách hàng. Sapo đã nghiên cứu phát triển và thực hiện tối ưu nghiệp vụ khi kết nối với đối tác vận chuyển.  Đồng thời hỗ trợ hiển thị phí giao hàng gợi ý để cửa hàng có thể báo phí giao hàng gần chính xác nhất đến với khách hàng

1. Kết nối đối tác vận chuyển

  • Bước 1: Để kết nối đối tác vận chuyển bạn vào mục Đơn hàng > Chọn đối tác vận chuyển

Sapo hỗ trợ 2 loại đối tác

- Đối tác giao hàng tự liên hệ: Tạo đối tác riêng của cửa hàng, bạn click chọn vào Thêm mới đối tác

- Đối tác tích hợp: Vnpost, Giaohangnhanh > Bạn lựa chọn đối tác và nhấn Kết nối

  • Bước 2: Hệ thống hiện thị form thông tin giới thiệu. Bạn thực hiện tích hợp đối tác theo thông tin được yêu cầu. Sau đó nhấn Kết nối

  • Bước 3: Sau khi kết nối xong tài khoản. Bạn thực hiện bước kết nối kho (kết nối giữa kho Sapo và kho đối tác vận chuyển). Nhấn Lưu để hoàn tất thao tác.

2. Xem phí giao hàng dự kiến

  • Bước 1: Bạn tạo đơn hàng online và chọn phí giao hàng (F7)

  • Bước 2:  Bạn chọn xem phí dự kiến của đối tác vận chuyển

  • Bước 3: Bạn chọn địa chỉ lấy hàng, giao hàng, thông tin gói hàng để hệ thống hiển thị phí vận chuyển dự kiến của từng đối tác

Bạn chọn mức phí dự kiến và nhấn áp dụng, hệ thống sẽ cập nhật phí giao hàng vào trong đơn hàng.

  • Bước 4: Đóng gói và gửi thông tin sang đối tác vận chuyển

Bạn điền đầy đủ thông tin gói hàng, vừa tích chọn đối tác phù hợp

Sau đó lựa chọn Đóng gói để đẩy đơn sang đối tác vận chuyển


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: