Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Tối ưu kết nối đối tác vận chuyển

Bạn đang gặp khó khăn khi tạo đơn giao hàng với đối tác vận chuyển, bạn không thể nắm được thông tin về phí vận chuyển dự kiến để thông báo đến khách hàng của mình? 
Hiểu được vấn đề này của khách hàng. Sapo đã nghiên cứu phát triển và thực hiện tối ưu nghiệp vụ khi kết nối với đối tác vận chuyển. Sapo cập nhật lại giao diện mục Đối tác vận chuyển. Và hỗ trợ hiển thị phí giao hàng gợi ý để cửa hàng có thể báo phí giao hàng gần chính xác nhất đến với khách hàng

1. Kết nối đối tác vận chuyển

  • Bước 1: Để kết nối đối tác vận chuyển bạn không phải vào mục Cấu hình nữa, Bạn có thể thêm mới đối tác ngay ở mục đối tác vận chuyển.

  • Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị hai lựa chọn

- Tạo đối tác thường: Tạo đối tác riêng của cửa hàng
- Đối tác tích hợp: Viettelpost, Giaohangnhanh, Giao hàng tiết kiệm

  • Bước 3: Bạn chọn đối tác tích hợp -> Lựa chọn đối tác và nhấn Kết nối

  • Bước 4: Hệ thống hiện thị form thông tin giới thiệu. Bạn thực hiện tích hợp đối tác theo thông tin được yêu cầu. Sau đó nhấn Kết nối

  • Bước 5: Sau khi kết nối xong tài khoản. Bạn thực hiện bước kết nối kho (kết nối giữa kho Sapo và kho đối tác vận chuyển). Nhấn Lưu để hoàn tất thao tác.

  • Bước 6: Hệ thống hiển thị huớng dẫn sử dụng tạo đơn vận chuyển sau khi kết nối.

2. Xem phí giao hàng dự kiến

  • Bước 1: Bạn tạo đơn hàng online và chọn phí giao hàng (F7)

  • Bước 2:  Bạn chọn xem phí dự kiến của đối tác vận chuyển

  • Bước 3: Bạn chọn địa chỉ lấy hàng, giao hàng, thông tin gói hàng để hệ thống hiển thị phí vận chuyển dự kiến của từng đối tác

Lưu ý:
Hiện tại Sapo chỉ hỗ trợ gợi ý cho 3 đối tác: Boxme, Giao hàng tiết kiệm, VNPost.

Bạn chọn mức phí dự kiến và nhấn áp dụng, hệ thống sẽ cập nhật phí giao hàng vào trong đơn hàng.

  • Bước 4: Đóng gói và gửi thông tin sang đối tác vận chuyển

Bạn điền đầy đủ thông tin của người nhận hàng và lựa chọn đối tác giao hàng

Sau đó lựa chọn Đóng gói để tạo phiếu giao hàng sang đối tác vận chuyển.