Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Thêm mới loại phiếu thu

Mỗi phiếu thu đều được xếp theo loại phiếu để theo dõi. Sapo cung cấp cho bạn một số nguồn thu theo chuẩn kế toán. Bạn cũng có thể tạo mới nguồn thu theo mục đích của cửa hàng. Loại phiếu thu sẽ ảnh hưởng đến thống kê sổ quỹ.

Để thêm mới loại phiếu thu, bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Ở mục Sổ quỹ > Loại phiếu thu > Thêm loại phiếu thu

  •  Bước 2: Tại hộp thoại thêm loại phiếu thu, bạn nhập các thông tin:

- Nhập tên loại phiếu thu tại ô Tên (đây là mục bắt buộc).

- Bạn có thể nhập mã loại phiếu thu tại ô  và thêm mô tả cho loại phiếu thu tại ô Mô tả (hai mục này không bắt buộc phải nhập).

Sau đó chọn Thêm để thêm mới loại phiếu thu, nhấn Thoát để bỏ việc thêm loại phiếu thu.

Sau khi chọn Thêm, màn hình sẽ hiện thông báo Thêm mới loại phiếu thu thành công. Bạn có thể xem loại phiếu thu đã thêm trong danh sách loại phiếu thu.  


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: