Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Báo cáo sản phẩm tồn dưới định mức

Báo cáo dưới định mức giúp bạn tổng hợp các sản phẩm có số lượng tồn kho hiện tại thấp hơn định mức tối thiểu bạn thiết lập trong thông tin sản phẩm. Dựa vào báo cáo này, bạn có thể nhập hàng kịp thời và đưa ra chiến lược quản lý kho hàng hiệu quả.

Để xem Báo cáo dưới định mức bạn cần thao tác như sau:

  • Bước 1: Báo cáo > Báo cáo kho > Báo cáo dưới định mức

 

  • Bước 2: Chọn Chi nhánh, sản phẩm, loại hàng rồi nhấn Xem báo cáo

Trong đó:

Định mức tối thiểu: Định mức tối thiểu cửa hàng thiết lập trong thông tin sản phẩm

Cần nhập = Định mức tối thiểu – Tồn kho

Bạn có thể tìm kiếm 1 sản phẩm theo mã hoặc theo tên sản phẩm để kiểm tra xem sản phẩm đó có đang tồn dưới định mức hay không.

Chọn Xuất file để lưu trữ dữ liệu.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: