Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Hướng dẫn thiết lập đối tác vận chuyển Giao hàng nhanh

Sapo hỗ trợ cửa hàng bạn tích hợp với các dịch vụ giao hàng như: Giaohangnhanh, Viettelpost. Việc tích hợp với các dịch vụ vận chuyển giúp bạn tạo và quản lý các đơn giao hàng nhanh chóng, thuận tiện.

Trong bài viết này Sapo sẽ hướng dẫn các thao tác tích hợp với dịch vụ vận chuyển Giaohangnhanh.

1. Thiết lập giaohangnhanh

  • Bước 1: Bạn vào mục Khách hàng  và đối tác > Đối tác vận chuyển > Thêm mới đối tác

  • Bước 2: Chọn đối tác tích hợp

  • Bước 3: Bạn chọn đối tác Giao hàng nhanh và nhấn Kết nối

  • Bước 4: Bạn điền email và mật khẩu của tài khoản giao hàng nhanh rồi nhấn Kết nối.

Hệ thống sẽ hiện thông báo thiết lập thành công. Bạn thực hiện bước kết nối kho (kết nối giữa kho Sapo và kho đối tác vận chuyển). Nhấn Lưu để hoàn tất thao tác.

Hệ thống hiển thị huớng dẫn sử dụng tạo đơn vận chuyển sau khi kết nối.

Lưu ý:

- Nếu chưa có tài khoản bạn nhấp chuột vào Đăng ký tại đây để được chuyển sang trang giaohangnhanh.vn và đăng ký tài khoản.

- Tài khoản giaohangnhanh phải thiết lập danh sách cửa hàng (địa chỉ cửa hàng để giaohangnhanh đến lấy).

- Một tài khoản giaohangnhanh chỉ được phép thiết lập với 1 site Sapo.

2. Tạo đơn giao hàng với giaohangnhanh

Khi đóng gói và tạo đơn giao hàng (Xem bài: Thiết lập quản lý giao hàng), ở mục Đối tác vận chuyển, bạn chọn Giaohangnhanh.

Kho lấy hàng: Chọn kho đã thiết lập trong tài khoản giaohangnhanh.

Gói dịch vụ: Chọn gói dịch vụ giao hàng. Bạn phải chọn địa chỉ giao hàng và kho lấy hàng trước mới chọn được gói dịch vụ.

- Ghi chú bắt buộc: Chọn các ghi chú bắt buộc cho phiếu giao hàng như: Cho xem hàng, cho thử hàng, không cho xem hàng

Người nhận/Điện thoại/Địa chỉ/Tỉnh/Thành phố/Quận/Huyện: Tự động lấy thông tin khách hàng từ đơn hàng.

Tiền thu hộ: Số tiền giaohangnhanh thu hộ khi giao hàng. Mặc định là tổng tiền đơn hàng.

Khối lượng: Khối lượng của các sản phẩm trong đơn

Bạn chọn đầy đủ thông tin và nhấn Đóng gói, phiếu giao hàng thêm mới sẽ có mã vận đơn được tạo tự động từ giaohangnhanh. Đồng thời phí vận chuyển giaohangnhanh tính cho đơn hàng cũng được ghi nhận. Khi giaohangnhanh cập nhật trạng thái mã vận đơn sang đã giao hoặc hủy, đơn giao hàng ở Sapo sẽ được cập nhật trạng thái tương ứng.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: