Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Hướng dẫn tạo khuyến mại

Trong quá trình sử dụng Sapo các bạn có thể sử dụng các chương trình khuyến mại khác nhau để áp dụng ưu đãi cho khách hàng. Trong bài viết này, Sapo sẽ hướng dẫn bạn các thao tác để tạo khuyến mại trên phần mềm quản lý bán hàng Sapo

1. Bật tính năng khuyến mại

Để sử dụng tính năng khuyến mại, bạn cần bật tính năng khuyến mại

 • Tại trang quản trị Sapo, bạn chọn Ứng dụng > Chọn ứng dụng Khuyến mại > chọn Cài đặt

 • Bước 2: Giao diện màn hình khuyến mại hiện ra, tại đây bạn chọn Bật tính năng khuyến mại

 • Bước 3: Hộp thoại Bật khuyến mại hiện ra, tại đây bạn chọn Đồng ý để xác nhận bật tính năng khuyến mại

Tính năng khuyến mại được bật thành công, màn hình sẽ hiển thị thông tin "Cửa hàng bạn đang sử dụng tính năng khuyến mại" và nút Tạo ngay. Lúc bạn có thể tạo ngay các chương trình khuyến mại cho cửa hàng.

 Có 2 loại khuyến mại để bạn lựa chọn khởi tạo:

 • Tạo khuyến mại chiết khấu giảm giá

 • Tạo khuyến mại quà tặng sản phẩm

2. Tạo khuyến mại chiết khấu giảm giá

Sau khi bật tính năng khuyến mại, để tạo khuyến mại theo chiếu khấu bạn tìm tới mục Khuyến mại theo chiết khấu và chọn Tạo ngay

Màn hình tạo khuyến mại chiết khấu được hiển thị như sau:

Tại màn hình khuyến mại chiết khấu, bạn tiến hành nhập các trường thông tin:

Thông tin chung, bao gồm:

 • Tên khuyến mại
 • Mã khuyến mại
 • Số lượng áp dụng
 • Mã khuyến mại
 • Mô tả cùng phương thức khuyến mại

Thời gian áp dụng: Từ ngày … Đến ngày

Bạn có thể tùy chỉnh hiển thị nâng cao, để chọn thêm các trường thông tin nhằm đáp ứng đúng nhu cầu của cửa hàng:

 • Tạo khuyến mại theo khung giờ
 • Tạo khuyến mại theo các ngày trong tuần
 • Tạo khuyến mại cho các ngày cho tháng
 • Không áp dụng khuyến mại trong các ngày

Chi nhánh áp dụng: bạn có thể chọn theo chi nhánh mặc định, hoặc bất kỳ các chi nhánh nào khác

Nguồn đơn áp dụng: Bạn có thể chọn áp dụng khuyến mại cho mọi nguồn đơn, hoặc điều chỉnh cho từng nguồn đơn mà người dung mong muốn

Đối tượng khách hàng áp dụng: Bạn có thể cho áp dụng khuyến mại cho toàn bộ các khách hàng, hoặc tùy chỉnh với các trường thông tin hiển thị khác

7 phương thức khuyến mại chiết khấu

Bạn có thể tạo khuyến mại chiết khấu giảm giá theo 7 phương thức khuyến mại khác nhau như sau:

 • Cách 1: Phương thức chiết khấu khuyến mại theo tổng giá trị đơn hàng

Bạn có thể tạo khuyến mại chiết khấu trên 2 hình thức:

- Chiết khấu % trên tổng giá trị đơn hàng

- Giảm tiền mặt trên tổng giá trị đơn hàng

 • Cách 2: Phương thức chiết khấu theo từng sản phẩm

Mỗi sản phẩm có thể chọn được số lượng mua và mức chiết khấu (giới hạn là bán hết số lượng giới hạn sản phẩm đó sẽ không được chiết khấu).

- Số lượng tối thiểu: Số lượng cần mua tối thiểu để được hưởng khuyến mại

- Giới hạn khuyến mại: Tổng số lượng sản phẩm áp dụng chương trình khuyến mại. Không điền gì là không giới hạn

- Chiết khấu: Theo % và tiền mặt

 • Cách 3: Phương thức chiết khấu theo từng loại sản phẩm

Tương tự cách 2, mỗi sản phẩm trong loại được chiết khấu có thể chiết khấu theo số lượng mua và mức chiết khấu (giới hạn là bán hết số lượng giới hạn sản phẩm đó sẽ không được chiết khấu)

 • Cách 4:  Phương thức chiết khấu theo từng nhãn hiệu sản phẩm

Mỗi sản phẩm có nhãn hiệu được chiết khấu có thể chiết khấu theo số lượng mua và mức chiết khấu (giới hạn là bán hết số lượng sản phẩm đó sẽ không được chiết khấu).

 • Cách 5: Phương thức chiết khấu theo số lượng sản phẩm

Có thể chiết khấu theo mỗi mức số lượng của một hoặc nhiều sản phẩm.

 • Cách 6: Phương thức chiết khấu theo số lượng sản phẩm (theo loại)

Mỗi sản phẩm trong loại được chiết khấu có thể chiết khấu theo mỗi mức số lượng của một hoặc nhiều loại sản phẩm.

 • Cách 7: Phương thức chiết khấu theo số lượng sản phẩm (theo nhãn hiệu)

Mỗi sản phẩm có nhãn hiệu được chiết khấu có thể chiết khấu theo mỗi mức số lượng của một hoặc nhiều nhãn hiệu sản phẩm.

Sau khi tạo xong chương trình khuyến mại, bạn có thể chọn một trong hai hình thức lưu:

 • Lưu: Lưu lại chương trình khuyến mại nhưng chưa kích hoạt để áp dụng cho cửa hàng. Ở trạng thái này bạn có thể chỉnh sửa lại chương trình khuyến mại.

 • Lưu và kích hoạt: Lưu và đồng thời kích hoạt chương trình để áp dụng cho cửa hàng. Ở trạng thái này chương trình khuyến mại đã được áp dụng, bạn sẽ không sửa được nội dung khuyến mại nữa.

Ngoài hình thức khuyến mại chiết khấu, bạn có thể tạo khuyến mại quà tặng sản phẩm

3. Tạo khuyến mại quà tặng sản phẩm

Tương tự với hình thức tạo khuyến mại chiết khấu, sau khi bật tính năng khuyến mại bạn tìm đến mục Khuyến mại tặng sản phẩm (Quà tặng) và chọn Tạo ngay

Màn hình Khuyến mại tặng sản phẩm (Quà tặng) hiện ra với các trường thông tin hiển thị thông tin tương tự như mục khuyến mại theo chiết khấu(tương tự các mục như với khuyến mại theo chiết khấu)

Thông tin chung, bao gồm:

 • Tên khuyến mại
 • Mã khuyến mại
 • Số lượng áp dụng
 • Mã khuyến mại
 • Mô tả cùng phương thức khuyến mại

Thời gian áp dụng: Từ ngày … Đến ngày

Bạn có thể tùy chỉnh hiển thị nâng cao, để chọn thêm các trường thông tin nhằm đáp ứng đúng nhu cầu của cửa hàng

 • Tạo khuyến mại theo khung giờ
 • Tạo khuyến mại theo các ngày trong tuần
 • Tạo khuyến mại cho các ngày cho tháng
 • Không áp dụng khuyến mại trong các ngày

Chi nhánh áp dụng: Bạn có thể chọn theo chi nhánh mặc định, hoặc bất kỳ các chi nhánh nào khác

Nguồn đơn áp dung: Bạn có thể chọn áp dụng khuyến mại cho mọi nguồn đơn, hoặc điều chỉnh cho từng nguồn đơn mà người dung mong muốn

Đối tượng khách hàng áp dụng: Bạn có thể cho áp dụng khuyến mại cho toàn bộ các khách hàng, hoặc tùy chỉnh với các trường thông tin hiển thị khác

6 phương thức khuyến mại quà tặng sản phẩm: Bạn có thể tạo khuyến mại quà tặng sản phẩm giá theo 6 phương thức khuyến mại khác nhau như sau:

 • Cách 1: Phương thức khuyến mại mua đích danh tặng đích danh

- Là hình thức khách hàng mua một lượng hàng nhất định và được tặng một lượng hàng nhất định. Khách hàng sẽ không được phép lựa chọn hàng hóa tặng.

- Loại hình này thường áp dụng nhiều khi cửa hàng bạn đóng gói hàng khuyến mại.

 • Cách 2: Phương thức khuyến mại mua đích danh tặng bất kỳ​​​​​

- Là hình thức khách hàng mua một lượng hàng nhất định thì được tặng một trong những hàng hóa thuộc nhóm hàng khuyến mại mà cửa hàng quy định. Bạn có thể chọn áp dụng cho sản phẩm tặng theo sản phẩm hoặc loại sản phẩm.

 • Cách 3: Phương thức khuyến mại mua bất kỳ tặng đích danh

- Là hình thức khách hàng mua một trong những hàng hóa thuộc nhóm hàng khuyến mại thì sẽ được tặng một lượng hàng nhất định mà cửa hàng quy định.

 • Cách 4: Phương thức khuyến mại mua bất kỳ tặng bất kỳ

- Là hình thức khách hàng mua một trong những hàng hóa thuộc nhóm hàng khuyến mại thì sẽ được tặng 1 trong những hàng hóa thuộc hàng tặng mà cửa hàng quy định.

 • Cách 5: Phương thức khuyến mại mua tổng tiền tặng đích danh

- Đây là loại hình thức tặng sản phẩm dựa theo tổng tiền mà khách hàng mua trên 1 đơn hàng. Tặng “Đích danh” ở đây được hiểu là tặng hết tất cả các hàng hóa có trong danh sách tặng nếu mua đủ tổng tiền hàng theo điều kiện.

 • Cách 6: Phương thức khuyến mại mua tổng tiền tặng bất kỳ

- Tặng “Bất kỳ” ở đây được hiểu là tặng xác suất 1 trong những hàng hóa có trong danh sách tặng nếu mua đủ tổng tiền hàng theo điều kiện.

Sau khi tạo xong chương trình khuyến mại, bạn có thể chọn một trong hai hình thức lưu:

 • Lưu: Lưu lại chương trình khuyến mại nhưng chưa kích hoạt để áp dụng cho cửa hàng. Ở trạng thái này bạn có thể chỉnh sửa lại chương trình khuyến mại.
 • Lưu và kích hoạt: Lưu và đồng thời kích hoạt chương trình để áp dụng cho cửa hàng. Ở trạng thái này chương trình khuyến mại đã được áp dụng, bạn sẽ không sửa được nội dung khuyến mại nữa.

Trên đây là các thao tác hướng dẫn thiết lập ứng dụng Khyến mại trên Sapo POS

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6750, hoặc gửi vào hòm thư: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc bạn thành công!


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: