Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Các thao tác nhanh trang danh sách sản phẩm

Trên trang danh sách sản phẩm, bạn có thể thao tác nhanh các mục sau: In mã vạch, chuyển trạng thái sản phẩm đang giao dịch/ngừng giao dịch, xoá sản phẩm.

Để thực hiện các thao tác nhanh trên trang danh sách sản phẩm, bạn thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào Sản phẩm > Danh sách sản phẩm
  • Bước 2: Trong danh sách sản phẩm, chọn các sản phẩm cần chỉnh sửa trong danh sách các sản phẩm 

Click vào mũi tên cuộn trỏ trong Chọn thao tác để thực hiện nhanh.

- Kiểm tra tồn kho

- In mã vạch

- Chuyển trạng thái sản phẩm đang giao dịch/ngừng giao dịch

- Xoá sản phẩm.

Ngoài ra, bạn có thể nhập thông tin vào ô tìm kiếm để tìm kiếm nhanh các sản phẩm.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: