Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Cách xem thông tin gói dịch vụ đã ký hợp đồng

Gói dịch vụ bao gồm thông tin về các dịch vụ hiện tại cửa hàng đang sử dụng để bạn có thể quản lý thông tin giới hạn, thời gian sử dụng của gói đã ký.

Để xem Gói dịch vụ, bạn thao tác như sau:

  • Bước 1: Bạn vào Cấu hình > Gói dịch vụ

  • Bước 2: Kiểm tra gói dịch vụ: Thời gian sử dụng, số chi nhánh đã sử dụng...