Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Thêm mới đơn hàng bằng file excel mới

Để thêm nhiều đơn hàng mới cùng lúc, Sapo hỗ trợ bạn thêm mới đơn hàng bằng file excel. Bạn cần tạo file theo đúng định dạng chuẩn của Sapo. Tải về file mẫu theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào mục Đơn hàng > Danh sách đơn hàng > Nhập file > chọn Tải file mẫu sản phẩm

 

  • Bước 2: Xóa dữ liệu nháp và điền thông tin các đơn cần nhập vào File:

  • Cách nhập thông tin:

- Các thông tin chung về đơn hàng bao gồm: STT, Mã đơn hàng, Nguồn bán hàng, Chiết khấu đơn hàng, phí giao hàng, Thông tin người mua, Thông tin giao hàng. Các bạn điền vào hàng 1

- Các thông tin đặt hàng của cùng 1 đơn bao gồm chi tiết về mã sản phẩm (SKU), đơn giá, chiết khẩu sản phẩm không điền vào các dòng sản phẩm ở dưới

  • Chọn trạng thái của đơn hàng khi đưa lên hệ thống là Đặt hàng hoặc Đã duyệt

  • Bảng chi tiết các thông số trong file excel:
THÔNG TIN TÌNH TRẠNG MÔ TẢ
STT Bắt buộc - Số thứ tự dùng để phân biệt các đơn hàng với nhau.
- Nếu không điền trường này thì hệ thống sẽ không nhập đơn đó lên
Mã đơn hàng Không bắt buộc - Nếu để trống thì sau khi nhập file lên hệ thống tự sinh mã
- Nhập trùng mã trong file hoặc trùng mã đã có trên hệ thống thì báo lỗi
- Nếu không có hệ thống mã riêng thì nên bỏ trống cột này để hệ thống tự sinh tránh trùng mã.
Nguồn bán hàng Không bắt buộc - Mặc định là nguồn được cài đặt của cửa hàng
- Nguồn bán hàng cần điền đúng định dạng và ký tự giống kênh bán hàng trên phần mềm.
Mã SKU Bắt buộc - Nếu mã không tồn tại thì nhập file lên sẽ báo lỗi
Tên sản phẩm Không bắt buộc - Trường này có thể điền hoặc không
Ghi chú sản phẩm Không bắt buộc - Trường này có thể điền hoặc không
- Không giới hạn ký tự
Serial/IMEI Không bắt buộc - Chỉ điền trong trường hợp loại sản phẩm bán là sản phẩm Serial/IMEI
Số lượng Bắt buộc - Bắt buộc nhập số lượng
- Số lượng phải lớn hơn 0
- Được phép nhập số thập phân, lẻ sau dấu phẩy 2 chữ số
Đơn giá Không bắt buộc - Để trống được hiểu là nhập số bằng 0
- Nếu cửa hàng áp dụng cấu hình "Không cho phép sửa giá khi bán hàng" số nhập trong ô giá này không có giá trị
Chiết khấu Không bắt buộc - Nhập số phải lớn hơn hoặc bằng 0 đối với chiết khấu VND và lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 100 đối với chiếu khấu %
- Để trống được hiểu là nhập số bằng 0
- Được phép nhập chiết khấu % là số thập phân, lẻ sau dấu phẩy 2 chữ số
- Nếu cửa hàng áp dụng cấu hình "Không cho phép sửa chiết khấu khi bán hàng" số nhập trong ô giá này không có giá trị.  
- Dòng trên cùng sẽ thể hiện chiết khấu tổng đơn hàng (cột chiết khấu tổng đơn) , các dòng bên dưới thể hiện chiếu khấu từng hàng hóa (cột chiết khấu sản phẩm)
- Chỉ điền một trong 1 loại chiết khấu, nếu nhập cả 2 thì hệ thống sẽ báo lỗi và không nhập được file lên
Áp dụng thuế Không bắt buộc - Sapo sẽ lấy thông tin thuế trong thông tin sản phẩm để áp dụng vào đơn hàng
Thuế Không bắt buộc - Bắt buộc nhập số, số lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 100
- Để trống được hiểu là nhập số bằng 0
Phí giao hàng Không bắt buộc - Để trống được hiểu là nhập số bằng 0
- Định dạng tiền hàng đơn vị cách nhau bằng dấu "."
Tên khách hàng Không bắt buộc - Có thể nhập hoặc không nhập
Số điện thoại Không bắt buộc - Nhập số tối thiểu 10 ký tự
Địa chỉ Không bắt buộc - Có thể nhập hoặc không nhập
Tỉnh thành Không bắt buộc - Nhập text đúng với tên tỉnh thành
- Để trống được hiểu là địa chỉ này không có tỉnh thành
- Nhập sai hệ thống sẽ báo lỗi
Quận huyện Không bắt buộc - Nhập text đúng với tên Quận huyện 
- Để trống được hiểu là địa chỉ này không có tỉnh thành
- Nhập sai hệ thống sẽ báo lỗi
Thanh toán dự kiến Không bắt buộc - Có thể nhập hoặc không nhập
- Nếu không nhập mặc định là không.
- Thanh toán dự kiến cần điền đúng định dạng và ký tự giống các trường thanh toán như trên phần mềm. 
Phương thức giao hàng Không bắt buộc - Chọn nhận tại cửa hàng hoặc dịch vụ giao hàng
Vận chuyển dự kiến Không bắt buộc - Nếu không nhập mặc định là không.
- Vận chuyển dự kiến cần điền đúng mã của đối tác vận chuyển được tạo trên phần mềm. 
Ghi chú Không bắt buộc - Có thể nhập hoặc không nhập
- Giới hạn 255 ký tự
Tags Không bắt buộc - Có thể nhập hoặc không nhập
- Các tags cách nhau bằng dấu phẩy
Tham chiếu Không bắt buộc - Có thể nhập hoặc không nhập
- Giới hạn 255 ký tự
  • Bước 3: Chọn chi nhánh tạo đơn và kéo thả file vào hệ thống

  • ớc 4: Ấn vào nút Nhập file và kết quả nhập sẽ được gửi về Email của tài khoản đang thao tác nhập. 

 

Lưu ý:
- Các đơn hàng nhập lên thành công sẽ được tạo thành đơn đặt hàng (chưa duyệt)
- Hệ thống dùng số thứ tự để phân biệt đơn hàng
- Hệ thống chưa hỗ trợ nhập có chương trình khuyến mại
- Hệ thống chưa hỗ trợ không nhập hàng tích điểm
- Hẹn giao hàng mặc định bằng khoảng thời gian nhập file lên hệ thống
- Chính sách giá mặc định của cửa hàng
- Nhân viên tạo đơn là Nhân viên thao tác nhập file đơn hàng
- Thuế mặc định của cửa hàng
- Liên hệ lấy liên hệ được thêm gần nhất
- Chi nhánh tạo đơn chọn trước khi nhập file
- Một đơn hàng chỉ được nhập tối đa 500 hàng hóa
- File nhập lên có dung lượng tối đa 3MB và 5000 bản ghi 

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: