Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Thêm mới đơn hàng online

Bán hàng chính là nghiêp vụ cơ bản nhất của tất cả các cửa hàng. Với Sapo, bạn có thể tạo đơn bán cho khách hàng theo 2 cách:

- Tạo đơn bán tại cửa hàng: Áp dụng cho những khách mua trực tiếp tại cửa hàng. Đơn hàng sẽ được ghi nhận xuất kho, giao hàng cho khách ngay khi tạo thành công.

- Tạo đơn hàng online: Tạo đơn hàng với các thông tin đầy đủ chi tiết.Thường áp dụng với khách hàng mua online, cần giao hàng. Sẽ qua các bước đóng gói, xuất kho, giao hàng, thanh toán...

Trong bài viết dưới đây, Sapo sẽ hướng dẫn bạn cách thứ 2 - Tạo đơn bán online

  • Bước 1: Ở menu Đơn hàng, nhấp chuột vào nút Tạo đơn hàng  hoặc ô Tạo đơn online

  • Bước 2: Tại màn hình tạo đơn online, bạn chọn Khách hàng cho đơn bán

-  Nếu đã tạo khách hàng, bạn nhập tên vào ô tìm kiếm.

-  Nếu muốn tạo mới khách hàng, bạn nhấp chọn Thêm mới khách hàng, pop-up sẽ hiện ra để bạn nhập dữ liệu.

  • Bước 3: Nhập thông tin đơn hàng

- Mã đơn hàng: Bạn tạo mã thủ công theo cấu trúc riêng của cửa hàng hoặc bỏ trống để hệ thống tự động sinh mã

- Chọn Chi nhánh bán hàng

- Chọn nguồn bán hàng

- Nhấn vào mũi tên để mở rộng các thông tin về nhân viên bán hàng, giá bán áp dụng, ngày chứng từ, ngày hẹn giao hàng...

  • Bước 4:  Thêm thông tin sản phẩm vào đơn hàng

Nhập mã sản phẩm vào ô tìm kiếm hoặc sử dụng máy quét mã vạch

Tính năng tách dòng: Tách 2 sản phẩm có cùng mã SKU thành 2 dòng khác nhau

Kiểm tra tồn kho: Xem nhanh tồn kho của danh sách sản phẩm

- Thay đổi giá bán, số lượng phù hợp.

- Để thêm chiết khấu và thuế cho từng sản phẩm, bạn click chọn vào ô đơn giá nhé

- Thêm ghi chú cho sản phẩm

- Nhấn thêm dịch vụ khác (F9) để thêm các loại phụ phí khác cho đơn hàng.

- Nhấn áp dụng CTKM nếu đơn hàng có đủ điều kiện

 

  • Bước 5: Thêm các thông tin khác cho đơn hàng

-  Bạn thêm ghi chú đơn hàng và tags cho đơn hàng để thuận tiện cho việc lọc đơn hàng sau này.

- Chọn thanh toán dự kiến và vận chuyển dự kiến

-  Chiết khấu đơn hàng

-  Phí giao hàng (F7): Nhấp chuột chọn Phí giao hàng để thêm phí vận chuyển cho đơn hàng.

Bạn có thể tạo sẵn các mức phí trong mục Cấu hình - giao hàng hoặc chọn Khác để tự điền mức phí giao hàng thu của khách. Sau đó bạn nhấn áp dụng để thêm phí giao hàng vào tổng tiền đơn hàng.

  • Bước 6: Thanh toán đơn hàng:

- Chọn hình thức thanh toán, điền số tiền 

Lưu ý: Bạn có thể bỏ qua bước thanh toán này và nhấn lưu đơn hàng luôn

Sau khi điền số tiền, bạn có thể nhấn Lưu đơn hàng luôn mà bỏ qua bước giao hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lần cuối

  • Bước 7: Nếu không lưu đơn hàng, tiếp tục chọn mục Giao hàng

Chọn 1 trong 3 hình thức giao hàng hiển thị

Lưu ý: Bạn có thể bỏ qua bước này để nhấn Lưu đơn hàng.

Nếu tiếp tục chọn giao hàng, bạn xem thêm bài Đóng gói và giao hàng

  • Bước 7: Chọn một trong ba tùy chọn để lưu đơn hàng vừa tạo.

- Lưu đơn hàng nháp: Tạo đơn Nháp, bạn cần xác nhận duyệt đơn hàng sau đó

- Đặt hàng và Duyệt:  Trạng thái đơn hàng là đang giao dịch. Ở trạng thái này đơn hàng sẽ chưa được ghi nhận về kho hay báo cáo, bạn có thể sửa toàn bộ nội dung đơn hàng.

- Xác nhận và giao hàng: Duyệt đơn và tiến hành giao hàng luôn trên màn hình tạo đơn hàng.

  • Sapo lựa chọn Đặt hàng và Duyệt

Chi tiết đơn hàng được xếp ở bước số 2 Duyệt

Bạn tiếp tục đóng gói và xuất kho và hoàn thành đơn hàng nhé.