Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Tổng quan báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính giúp bạn xem được tình hình kinh doanh lãi lỗ của cửa hàng trong 1 khoảng thời gian bất kỳ.

Xem được báo cáo luân chuyển dòng tiền

Và  báo cáo các khoản công nợ phải thu, phải trả

Trong báo cáo tài chính, Sapo sẽ hướng dẫn các bạn xem các báo cáo:

- Báo cáo lãi lỗ

- Sổ quỹ

- Báo cáo công nợ phải thu

- Báo cáo công nợ phải trả


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: