Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Tổng quan báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính giúp bạn xem được tình hình kinh doanh lãi lỗ của cửa hàng trong 1 khoảng thời gian bất kỳ.

Xem được báo cáo luân chuyển dòng tiền

Và  báo cáo các khoản công nợ phải thu, phải trả

Trong báo cáo tài chính, Sapo sẽ hướng dẫn các bạn xem các báo cáo:


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: