Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Hướng dẫn tạo và quản lý nguồn đơn hàng

Đây là nơi quản lý tất cả các nguồn tạo ra đơn hàng cho cửa hàng của bạn. Sapo đã tạo sẵn cho cửa hàng một số nguồn phổ biến nhất, bạn có thể cập nhật thông tin, trạng thái, xóa hoặc thêm các nguồn mới để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của cửa hàng.

Để thêm mới nguồn bán hàng bạn thao tác như sau:

  • Bước 1: Bạn vào Cấu hình > Nguồn > Thêm mới

  • Bước 2: Bạn nhập tên Nguồn muốn tạo
  • Bước 3: Chọn Áp dụng cửa hàng để đưa vào sử dụng cho cửa hàng và bạn có thể Đặt làm nguồn mặc định để nguồn này sẽ hiển thị đầu tiên trong danh sách nguồn bán hàng khi tạo đơn hàng online.
  • Bước 4: Bạn nhấn Thêm để hoàn tất.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: