Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Hướng dẫn tạo và quản lý nguồn đơn hàng

Đây là nơi quản lý tất cả các nguồn tạo ra đơn hàng cho cửa hàng của bạn. Phần mềm quản lý bán hàng Sapo đã tạo sẵn cho cửa hàng một số nguồn phổ biến nhất, bạn có thể cập nhật thông tin, trạng thái, xóa hoặc thêm các nguồn mới để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của cửa hàng.

Để thêm mới nguồn bán hàng bạn thao tác như sau:

  • Bước 1: Bạn vào Cấu hình > Nguồn

  • Bước 2: Bạn click chọn Thêm nguồn bán hàng

  • Bước 3: Bạn nhập tên Nguồn muốn tạo, Chọn Áp dụng cửa hàng để đưa vào sử dụng cho cửa hàng và bạn có thể Đặt làm nguồn mặc định để nguồn này sẽ hiển thị đầu tiên trong danh sách nguồn bán hàng khi tạo đơn hàng online.
  • Bước 4: Bạn nhấn Thêm để hoàn tất.

Sau khi thêm mới các nguồn tạo ra đơn hàng cho cửa hàng, khi tạo đơn hàng online, bạn có thể chọn nguồn cho đơn hàng:

Bạn có thể lọc danh sách các đơn hàng theo từng nguồn để quản lý hoặc xem báo cáo bán hàng theo nguồn để theo dõi được doanh thu, số lượng hàng bán ra, trả lại theo từng nguồn bán hàng. Từ đó có thể biết được nguồn nào đang mang lại hiệu quả kinh doanh để có thể ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: