Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Chi tiết và công nợ đối tác vận chuyển

Để có thể theo dõi đối soát công nợ, trạng thái phiếu giao hàng, Sapo giúp bạn xem chi tiết các phần trên ở mục chi tiết đối tác vận chuyển.

  • Bước 1: Vào mục Đơn hàng > Đối tác vận chuyển.Tại màn hình Đối tác tích hợp, bạn bấm xem chi tiết đối tác đang cần kiểm tra công nợ

  • Bước 2: Tại màn hình chi tiết đối tác vận chuyển. Bạn xem các thông tin chung về đối tác và danh sách đơn hàng sử dụng đối tác này

 

  • Bước 3: Lọc công nợ

Bạn lọc công nợ theo khoảng thời gian ghi nhận.

Công nợ được ghi nhận tại 2 thời điểm:

- Đóng gói đơn hàng: Phí giao hàng được ghi nhận, với trạng thái ghi chú là Giao hàng

- Giao hàng thành công: Tiền COD được ghi nhận, với trạng thái ghi chú là Thanh toán đơn hàng

  • Bước 4: Thêm phiếu thu/chi

Tính năng này giúp bạn ghi lại các khoản tiền đã chi hoặc đã thu với đối tác vận chuyển. Là phím tắt thay cho việc bạn phải vào Sổ quỹ > Phiếu thu/chi và tạo phiếu thu/chi

Tạo phiếu thu/chi sẽ làm thay đổi công nợ của đối tác vận chuyển

Lưu ý:
Bạn cần thực hiện theo quy trình đối soát và thanh toán công nợ qua phiếu đối soát với các đối tác vận chuyển. Việc tạo phiếu thu/chi sẽ thay đổi công nợ tuy nhiên sẽ không tự động ghi nhận thanh toán cho các phiếu đối soát.

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: