Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1800 6750

sapo-pos
doi-tac-van-chuyen-sapo-pos

Chi tiết và công nợ đối tác vận chuyển

Để có thể theo dõi đối soát công nợ, trạng thái phiếu giao hàng, Sapo giúp bạn xem chi tiết các phần trên ở mục chi tiết đối tác vận chuyển.

  • Bước 1: Vào mục Khách hàng & Đối tác > Đối tác vận chuyển.
  • Bước 2: Tại màn hình Đối tác vận chuyển, bạn bấm chọn đối tác vận chuyển bạn muốn xem chi tiết.

  • Bước 3: Tại màn hình chi tiết đối tác vận chuyển. Bạn xem được chi tiết các phiếu giao hàng.

Bạn có thể lọc theo: 

- Trạng thái giao hàng: Đang giao hàng/ Chờ giao hàng/ Đã giao hàng/ Đã hủy - Đã nhận/ Đã hủy - Chờ nhận.

- Trạng thái đối soát: Chưa đối soát/ Đã đối soát/ Đang đối soát.

- Theo ngày: Ngày đóng gói/ Ngày xuất kho/ Ngày giao hàng/ Ngày hủy giao hàng.

Bạn có thể sửa được mã vận chuyển, phí cần trả đối tác và xuất file excel để theo dõi.

  • Bước 4: Tại màn hình chi tiết công nợ

Bạn có thể theo dõi chi tiết thay đổi công nợ với đối tác vận chuyển:

- Thanh toán đơn hàng: Ghi nhận khi có thao tác xác nhận đã giao hàng cho khách. Lúc này, đối tác đã giao hàng và thu hộ COD do đó công nợ sẽ tăng lên tương ứng với số tiền đối tác thu hộ.

- Giao hàng: Được ghi nhận khi xuất kho cho đối tác đi giao hàng. Khoản phí giao hàng phải trả cho đối tác được ghi nhận vào công nợ (Cửa hàng nợ đối tác khoản phí này nên giá trị công nợ sẽ giảm xuống tương ứng)

Ở mục này, Bạn có thể thanh toán công nợ tạo phiếu thu, chi cho đối tác vận chuyển và xuất file excel để theo dõi. Tuy nhiên bạn nên thao tác theo quy trình: Tạo phiếu đối soát và thanh toán theo phiếu đối soát để theo dõi riêng và chuyển trạng thái các đơn đã được đối soát với đối tác giao hàng.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: