Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Liên kết sản phẩm Sapo - Lazada

Thao tác liên kết sản phẩm sẽ giúp bạn liên kết giá, tồn kho từ Sapo sang Lazada.

- Điều kiện để liên kết giá, tồn kho từ Sapo sang Lazada: mã SKU Sapo = mã SKU Lazada

Trước khi thực hiện liên kết, bạn phải bảo đảm là sản phẩm được liên kết phải đang có cả hai nơi: Sapo và Lazada. Hai sản phẩm này sẽ liên kết thông qua mã SKU (Sapo)SellerSKU (Lazada).

Để thực hiện liên kết sản phẩm bạn cần thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Bạn cần tạo dữ liệu sản phẩm trên Lazada
  • Bước 2: Bạn tạo dữ liệu sản phẩm trên Sapo, lưu ý mã SKU sản phẩm trên Sapo và Lazada phải giống nhau
  • Bước 3: Truy cập vào quản trị Sapo, chọn Kênh bán hàng Lazada 
  • Bước 4: Bạn chọn tab Sản phẩm > Sản phẩm chưa liên kết và click chọn sản phẩm cần liên kết

 

  • Bước 5: Click vào Chọn thao tác và chọn nút Liên kết. Sau khi sản phẩm giữa hai hệ thống được liên kết, có thể thực hiện liên kết cho một hoặc nhiều sản phẩm cùng một lúc. Dữ liệu tồn kho và giá bán sẽ được liên kết từ Sapo lên sàn Lazada

Để hủy liên kết sản phẩm lên sàn, bạn truy cập vào tab Sản phẩm đã liên kết, click chọn sản phẩm cần Hủy và Chọn thao tác Hủy liên kết với một hoặc nhiều sản phẩm cùng lúc.

 

Nếu bạn muốn Liên kết lại đối với những trường hợp liên kết lỗi thì bạn có thể vào danh mục sản phẩm và lọc Sản phẩm liên kết thất bại để có thể kiểm tra lỗi khi liên kết và “ Liên kết lại” những sản phẩm bị lỗi này.

Lưu ý:

- Sau khi bật kênh Lazada, sản phẩm từ Sapo sẽ tự động được đưa lên lên Kênh Lazada và mặc định nằm trong tab Sản phẩm chưa liên kết

- Giá, tồn kho liên kết 1 chiều từ Sapo sang Lazada, nếu nhà bán hàng sửa riêng thông tin giá, kho trên Lazada cũng sẽ không đồng bộ về Sapo, vì vậy bạn nên chú ý với quá trình quản lý sản phẩm.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: