Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Quản lý gian hàng Tiki

Mỗi nhà bán hàng có một chiến lược kinh doanh riêng phù hợp với mình. Hiểu được điều đó, trong bài viết này Sapo sẽ cùng bạn tìm hiểu các thao tác cấu hình kênh bán hàng Tiki.

Để thiết lập cấu hình, tại trang quản trị Sapo bạn chọn Sàn TMĐT > Cấu hình > lựa chọn gian hàng Tiki cần cấu hình

Trên màn hình cấu hình gian hàng Tiki, bạn có thể thiết lập các cấu hình sau:

1. Cấu hình mặc định

Phần mềm hỗ trợ các cấu hình mặc định liên kết như sau:

  • Chi nhánh đồng bộ dữ liệu tồn kho: Chi nhánh mặc định
  • Chi nhánh nhận đơn hàng về: Chi nhánh mặc định
  • Nhân viên phụ trách: Chủ cửa hàng
  • Chính sách giá đồng bộ: Giá bán lẻ

Nếu bạn đã thay đổi cấu hình và muốn quay về cấu hình mặc định, bạn có thể nhấp chọn "Quay về cấu hình mặc định"

2. Đặt lại tên rút gọn cho gian hàng

Cấu hình giúp nhà bán hàng đặt lại tên gian hàng của mình. (Lưu ý: Tên này sẽ định danh gian hàng Tiki trong tất cả các nghiệp vụ liên quan)

3. Cấu hình đồng bộ sản phẩm

  • Tự động đồng bộ tồn kho sản phẩm: chọn áp dụng nếu bạn muốn tự động đồng bộ số lượng tồn kho sản phẩm từ Sapo lên Tiki. Cấu hình này cho phép đồng bộ tồn kho từ nhiều kho khác nhau.

Tồn kho Tiki = Tổng có thể bán các kho Sapo đã lựa chọn đồng bộ + Số lượng sản phẩm “Đang giao dịch” trên Tiki

  • Tự động đồng bộ giá sản phẩm: chọn áp dụng nếu bạn muốn đồng bộ giá sản phẩm từ Sapo lên Tiki và chọn chính sách giá đồng bộ tương ứng

Chính sách giá: là giá bán sẽ được đồng bộ lên sàn Tiki, bạn cần chọn một chính sách giá sản phẩm trên Sapo (giá bán lẻ, giá nhập, giá bán buôn...) để đồng bộ. Sau khi đồng bộ, thông tin giá sản phẩm trên Tiki sẽ được thay đổi theo chính sách giá sản phẩm trên Sapo được thiết lập. Xem cách tạo chính sách giá tại đây

  • Bạn có thể chọn áp dụng cả 2 cấu hình tự động đồng bộ tồn kho sản phẩm và giá bán.

Lưu ý:
 
Với cấu hình mặc định hoặc cấu hình tùy chỉnh (áp dụng cơ chế đồng bộ tự động), bạn cần bật tính năng Tự động cập nhật SP trên Seller Center Tiki
 
Bạn đăng nhập vào Seller Center Tiki > Xem chi tiết > Kết nối kênh bán hàng khác > ở mục Tự động cập nhật SP bạn nhấp chọn để bật xanh nút kích hoạt
 

4. Lựa chọn phương thức xử lý đơn hàng

Hệ thống có 2 luồng xử lý đơn hàng để bạn lựa chọn là:

  • Tạo đơn hàng mới theo luồng xử lý mặc định
  • Tạo đơn hàng mới với trạng thái "Đặt hàng"

- Khi lựa chọn Tạo đơn hàng mới theo luồng xử lý mặc định: bạn chỉ cần chọn 1 chi nhánh và 1 nhân viên xử lý đơn. Tất cả đơn hàng từ Tiki đều được ghi nhận cho chi nhánh này.

Với luồng xử lý này, khi đơn hàng mới được người mua đặt trên Tiki sẽ đồng bộ về Sapo ở trạng thái "Đang giao dịch" theo cấu hình đã thiết lập và đồng thời số lượng Có thể bán của sản phẩm trong đơn sẽ ngay lập tức bị trừ.

- Tạo đơn với luồng xử lý tạo đơn chờ duyệt: bạn sẽ cần lựa chon các kho của Sapo cùng với nhân viên tạo đơn tương ứng liên kết với các kho xử lý Tiki.

Dưới đây bảng so sánh sự khác nhau giữa 2 luồng xử lý đơn hàng

Các thông số lưu ý
Tạo đơn hàng mới theo luồng xử lý "Mặc định" Tạo đơn hàng mới với trạng thái "Đặt hàng"
Trạng thái đơn được tạo Đã duyệt Đặt hàng
Tồn kho Đã trừ thông số  "Có thể bán" Chưa trừ thông số "Có thể bán"
Kho ghi nhận Tất cả các đơn hàng ghi nhận cho 1 kho duy nhất Ghi nhận theo kho xử lý của Tiki. Các đơn hàng có các kho Tiki xử lý khác nhau được ghi nhận cho các kho Sapo khác nhau
Nhân viên tạo đơn Tất cả các đơn hàng ghi nhận cho 1 nhân viên duy nhất Ghi nhận cho kho xử lý. Có thể tùy chọn.


5. Cấu hình vận chuyển

Tiki sẽ xử lý giao hàng nên đối tác vận chuyển xử lý đơn từ sàn Shopee sẽ mặc định là Tiki.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: