Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Hướng dẫn tạo phiếu chi

Phiếu chi là tính năng giúp bạn ghi lại các khoản tiền đã chi được từ việc nhập hàng hoặc thanh toán các chi phí khác. Phiếu chi có thể tự động sinh ra thông qua các hoạt động giao dịch trên hệ thống hoặc do bạn chủ động tạo

Để bắt đầu sử dụng tính năng Phiếu chi, bạn cần đăng nhập vào Sapo và thực hiện theo những bước sau:

1. Các phiếu chi chủ động

  •   Bước 1: Bạn vào mục Sổ quỹ > Phiếu chi > Tạo phiếu chi

  •   Bước 2: Tại giao diện Thêm mới phiếu chi bạn điền thông tin đầy đủ:

- Nhóm người nhận: Đối tác vận chuyển, nhà cung cấp, nhân viên

- Tên người nhận

- Loại phiếu: Chi phí quản lý cửa hàng, chi phí bán hàn, chi phí nhân công, chi phí sinh hoạt

- Giá trị: Số tiền chi

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt, chuyển khoản, COD, …

- Chi nhánh: Chi nhánh bạn muốn tạo phiếu chi

Để tích chọn hạch toán kết quả kinh doanh nếu bạn muốn ghi nhận khoản chi vào báo cáo lãi lỗ. Nếu không muốn ghi nhận vào báo cáo thì để trống.

  •  Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất phiếu chi

2. Các phiếu chi tự động theo giao dịch

a. Phiếu chi tự động theo đơn nhập

Khi bạn thao tác nhập hàng, thanh toán tiền cho nhà cung cấp, hệ thống sẽ tự tạo một phiếu chi tự động theo đơn nhập tương ứng với số tiền bạn thanh toán cho nhà cung cấp đó.

Để kiểm tra lại phiếu chi này, bạn có thể vào Sổ quỹ >Phiếu chi > Chọn phiếu chi muốn xem lại

b. Phiếu chi tự động khi hoàn tiền khách trả hàng

 Trường hợp khách trả hàng, bạn thao tác hoàn tiền, hệ thống cũng sẽ tự sinh các phiếu chi theo giá trị hoàn tiền với quy tắc: Tiền ra thì có phiếu chi.

Lưu ý:
Bạn có thể thao tác xóa các phiếu chi chủ động tạo. Phiếu chi tự động được ghi nhận theo các giao dịch sẽ không xóa được.

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: