Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Tổng quan cấu hình cửa hàng

Cấu hình cửa hàng giúp bạn thiết lập các cài đặt chung trên phần mềm. Một số mục Sapo đã hướng dẫn bạn cài đặt trước trong phần thiết lập ban đầu.

Trong phần này, Sapo sẽ hướng dẫn bạn thao tác:

- Quản lý chi nhánh

Điều chỉnh giá vốn

- Phí giao hàng

- Nhật ký hoạt động

- Nhập/xuất file

- Thuế

- Lý do đổi/trả

- Nguồn đơn hàng

- Gói dịch vụ

Thanh toán

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: