Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Danh sách đơn hàng và các thao tác trên trang danh sách

Danh sách đơn hàng là nơi tập hợp tất cả các đơn hàng được tạo. Bạn có thể xem các thông tin của đơn hàng: Mã đơn hàng, khách hàng, trạng thái đơn hàng, tổng tiền, ngày tạo…

Tại danh sách đơn hàng bạn có thể thực hiện các thao tác:

1. Tìm kiếm đơn hàng

Tại danh sách đơn hàng bạn nhập vào ô tìm kiếm: Mã đơn hàngemail khách hàng… rồi nhấn phím Enter để tìm đơn hàng.

2. Bộ lọc đơn hàng

Theo mặc định, ở mục Tất cả đơn hàng sẽ được hiển thị theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất. Khi sử dụng bộ lọc, bạn có thể lọc được những danh sách đơn hàng phù hợp với yêu cầu tìm kiếm.

  • Bước 1: Ở trang Đơn hàng, bạn nhấp chuột vào Bộ lọc nằm phía trên danh sách đơn hàng

  • Bước 2: Bạn điền tên bộ lọc, chọn các điều kiện lọc sau đó ấn Lưu để thêm bộ lọc hoặc ấn Thoát nếu không muốn lưu bộ lọc

-  Trạng thái: Đặt hàng/Đang giao dịch/Kết thúc/Hoàn thành/Đã hủy.

-  Trạng thái thanh toán: Chưa thanh toán/Thanh toán một phần/Thanh toán toàn bộ.

-  Trạng thái đóng gói: Chưa đóng gói/Đóng gói một phần/Đóng gói toàn bộ.

-  Trạng thái xuất kho: Chưa xuất kho/Xuất kho một phần/Xuất kho toàn bộ.

-  Trạng thái trả hàng: Chưa trả hàng/Trả hàng một phần/Trả hàng toàn bộ.

-   Khách hàng: Lọc theo tên khách hàng.

-   Chi nhánh: Lọc theo chi nhánh tạo đơn.

-   Nhân viên: Lọc theo nhân viên phụ trách.

-  Thời gian: Lọc theo ngày tạo, ngày sửa, ngày ghi nhận, hạn giao hàng.

Nếu muốn xoá điều kiện, bạn tích chọn dấu x bên phải điều kiện đó.

Bạn có thể áp dụng hai, ba hoặc nhiều điều kiện lọc cùng lúc để thu hẹp lại các đơn hàng được hiển thị trong danh sách. Sau khi tạo bạn có thể vào chỉnh sửa bộ lọc và lưu lại.

  • Bước 3: Để cập nhật / xóa bộ lọc, bạn nhấp chuột vào mũi tên bên cạnh bộ lọc đó

-   Thêm điều kiện cho bộ lọc và ấn Lưu để thay đổi bộ lọc hoặc ấn Thoát để hủy bỏ thao tác.

-   Nhấp chuột vào biểu tượng thùng rác nếu muốn xóa bộ lọc.

 3. Thao tác nhanh nhiều đơn hàng

Khi cần thao tác nhanh chóng nhiều đơn hàng cùng lúc, bạn có thể sử dụng thao tác hàng loạt với bộ lọc.

  • Bước 1: Bạn lọc danh sách đơn hàng theo các bước hướng dẫn ở mục 2. Sau khi lọc, hệ thống sẽ hiển thị danh sách thỏa mãn điều kiện lọc.
  • Bước 2: Bạn tích chọn trước các mã đơn hàng cần thao tác hoặc tích vào ô trên thanh menu để chọn toàn bộ trang.

  • Bước 3: Trong menu chọn thao tác thả xuốngnhấp chuột chọn một thao thác mà bạn cần thực hiện.

- In hướng dẫn đóng gói

- Đóng gói nhanh

- In nhiều hóa đơn

4. Điều chỉnh các trường thông tin và vị trí hiển thị 

Giúp người dùng  có thể thêm các trường thông tin và sắp xếp vị trí các cột phù hợp với yêu cầu công việc. Điều chỉnh này sẽ được lưu theo từng tài khoản thao tác.

  • Bước 1: Trong giao diện Danh sách đơn hàng, bạn click vào biểu tượng Cài đặt 

  • Bước 2: Bạn có thể tích chọn các cột cần hiển thị thông tin và kéo thả để thay đổi vị trí cột

Sau khi điều chỉnh xong bạn nhấn Lưu để hoàn tất.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: