Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Tổng quan bán tại cửa hàng

Bán hàng chính là nghiệp vụ cơ bản nhất của cửa hàng.

Ngoài việc tạo đơn online, thì Sapo còn hỗ trợ mục bán tại cửa hàng, áp dụng cho những khách mua trực tiếp tại cửa hàng. Đơn hàng sẽ được ghi nhận xuất kho, giao hàng cho khách ngay khi tạo thành công.

Đơn hàng bán tại cửa hàng sẽ không sửa được trạng thái của đơn hàng.

Trong phần này, Sapo sẽ hướng dẫn bạn:


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: