Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Hướng dẫn các bước để thêm mới nhà cung cấp

Bạn cần tạo nhà cung cấp để có thể quản lý được mọi dữ liệu liên quan đến Nhà cung cấp: Thông tin liên hệ, công nợ, lịch sử nhập hàng… Để thêm mới nhà cung cấp bạn thực hiện theo một trong hai cách sau:

1. Thêm mới nhà cung cấp trực tiếp trên Sapo

  • Bước 1: Bạn vào mục Sản phẩm > Nhà cung cấp > chọn Thêm nhà cung cấp

  • Bước 2: Tại giao diện thêm mới nhà cung cấp, bạn điền lần lượt thông tin vào các mục:

Thông tin chung: Tên nhà cung cấp, Mã nhà cung cấp, nhóm nhà cung cấp, số điện thoại, email của nhà cung cấp. 

Thông tin địa chỉ: Thêm chi tiết địa chỉ, khu vực của nhà cung cấp

- Cài đặt nâng cao: Bạn chọn loại thuế, giá nhập…mặc định phục vụ cho việc tạo đơn nhập hàng.

  • Bước 3: Bạn chọn Lưu, phần mềm sẽ hiển thị thông báo Thêm mới nhà cung cấp thành công. Như vậy bạn đã khởi tạo xong nhà cung cấp mới.

2. Thêm mới nhà cung cấp bằng cách nhập file excel

Để thêm mới nhà cung cấp bằng file excel bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào mục Sản phẩm > Nhà cung cấp > Chọn Nhập file

  • Bước 2: Nhấn tải file mẫu tại đây

  • Bước 3: Bạn điền thông tin nhà cung cấp vào file mẫu, tên nhà cung cấp là bắt buộc nhập. Mã nhà cung cấp (phải là duy nhất) nếu bạn không điền hệ thống sẽ tự sinh mã.

Lưu ý:

- Mã nhóm nhà cung cấp: Cần tạo nhóm nhà cung cấp trên hệ thống trước, sau đó lấy thông tin mã nhóm nhà cung cấp điền vào file.

- Nợ hiện tại: Chỉ hỗ trợ khởi tạo duy nhất khi thêm mới nhà cung cấp. Không cập nhật nợ hiện tại bằng nhập file.

- Nếu điền tên người liên hệ thì phải điền cả cột Email của người liên hệ, nếu không có vui lòng để trống cả hai cột.

  • Bước 4: Sau khi điền xong dữ liệu vào file, bạn vào Nhập file > kéo thả file hoặc tải file excel danh sách nhà cung cấp > chọn Nhập file

Hệ thống sẽ hiện thông báo nhập file nhà cung cấp thành công, dữ liệu sẽ được xử lý và gửi thông báo kết quả các nhà cung cấp nhập vào thành công về mail của tài khoản đăng nhập. 

Mẹo nhỏ:
Nếu bạn đã có nhà cung cấp giao dịch từ trước khi sử dụng phần mềm. Bạn muốn ghi nhận khoản nợ cũ với nhà cung cấp thì cần khởi tạo nhà cung cấp bằng file excel. Các cách khởi tạo nhà cung cấp trực tiếp trên phần mềm sẽ không thêm được nợ hiện tại và nhà cung cấp đã tạo xong cũng không ghi nhận được khoản nợ mà không ảnh hưởng đến dữ liệu hiện tại. Do đó, nếu muốn ghi nhận khoản nợ với nhà cung cấp khi khởi tạo, bạn nhớ tạo nhà cung cấp bằng file excel nhé

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: