Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Cập nhật đối tác vận chuyển

Trong bài này, Sapo sẽ cung cấp các nội dung:

Cập nhật đối tác vận chuyển

Các thao tác cập nhật nhanh

1. Cập nhật đối tác vận chuyển

Sapo hỗ trợ sửa thông tin của đối tác vận chuyển

  • Bước 1: Vào mục Đơn hàng Đối tác vận chuyển > Chọn đối tác tích hợp hoặc đối tác giao hàng tự liên hệ

  • Bước 2: Tại giao diện chi tiết đối tác vận chuyển, chọn Thao tác khác > Chọn Cập nhật thông tin

  • Bước 3: Pop-up chỉnh sửa thông tin đối tác. Bạn cập nhật lại các thông tin cần chỉnh sửa

Nhấn Lưu để cập nhật đối tác vận chuyển.

Lưu ý:
Loại đối tác và nhân viên phụ trách sẽ không thao tác sửa được nên bạn cần chọn đúng thông tin khi thêm mới đối tác vận chuyển

2. Thao tác cập nhật nhanh 

Sapo hỗ trợ cập nhật nhanh và xuất kho nhanh đơn hàng cho một đối tác vận chuyển. Bạn thao tác như sau:

  • Bước 1: Tại màn hình Đối tác vận chuyển, bạn bấm chọn một đối tác vận chuyển muốn thao tác nhanh.
  • Bước 2: Tại màn hình chi tiết Đối tác vận chuyển, bạn tích chọn Vào ô xem danh sách giao hàng

  • Hệ thống hiển thị danh sách các đơn giao hàng của đối tác mà bạn vừa chọn

  • Tích chọn 1 hoặc nhiều đơn và chọn  thao tác

 - In nhiều phiếu giao hàng cho một chi nhánh

- Cập nhật nhanh: Trạng thái, Phí giao hàng trả đối tác

Sau khi sửa xong, bạn bấm Cập nhật.

- Xuất kho nhanh: Xuất kho nhiều đơn hàng. Bạn cập nhật được phí giao hàng. Sau khi cập nhật xong bạn bấm Xuất kho.

Đối soát: Tạo nhanh phiếu đối soát các đơn đã chọn.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: