Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1800 6750

sapo-pos
doi-tac-van-chuyen-sapo-pos

Cập nhật đối tác vận chuyển

Trong bài này, Sapo sẽ cung cấp các nội dung:

Cập nhật đối tác vận chuyển

Các thao tác cập nhật nhanh

1. Cập nhật đối tác vận chuyển

Sapo hỗ trợ sửa lại thông tin đối tác vận chuyển mà cửa hàng tự tạo mới. Các đối tác tích hợp tự động như: Giao hàng nhanh, shipchung... sẽ không cập nhật được. Để cập nhật các thông tin của đối tác vận chuyển. Bạn thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào mục Khách hàng & đối tác Đối tác vận chuyển.

  • Bước 2: Tại giao diện đối tác vận chuyển, chọn đối tác vận chuyển cần cập nhật.

  • Bước 3: Tại giao diện chi tiết đối tác vận chuyển, chọn Cập nhật

  • Bước 4: Pop-up chỉnh sửa thông tin đối tác. Bạn cập nhật lại các thông tin cần chỉnh sửa

Nhấn Lưu để cập nhật đối tác vận chuyển.

Lưu ý:
Loại đối tác và nhân viên phụ trách sẽ không thao tác sửa được nên bạn cần chọn đúng thông tin khi thêm mới đối tác vận chuyển

2. Thao tác cập nhật nhanh 

Sapo hỗ trợ cập nhật nhanh và xuất kho nhanh đơn hàng cho một đối tác vận chuyển. Bạn thao tác như sau:

  • Bước 1: Tại màn hình Đối tác vận chuyển, bạn bấm chọn một đối tác vận chuyển muốn thao tác nhanh.
  • Bước 2: Tại màn hình chi tiết Đối tác vận chuyển, bạn tích chọn nhưng phiếu giao hàng muốn thao tác nhanh. 

- In nhiều phiếu giao hàng cho một chi nhánh.

- Cập nhật nhanh: Mã vận đơn, Trạng thái, Phí giao hàng trả đối tác

Sau khi sửa xong, bạn bấm Cập nhật.

- Xuất kho nhanh: Xuất kho nhiều đơn hàng. Bạn cập nhật được phí giao hàng. Sau khi cập nhật xong bạn bấm Xuất kho.

- Đối soát: Tạo nhanh phiếu đối soát các đơn đã chọn.

Mẹo nhỏ:
Bạn có thể lọc các đơn đã giao hàng, trạng thái đối soát là chưa đối soát. Sau đó tick chọn đơn để đối soát nhanh

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: