Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Hướng dẫn thêm mới loại sản phẩm

Sapo cung cấp tính năng tạo loại sản phẩm để chủ cửa hàng có thể phân loại và quản lý sản phẩm theo từng loại. Cửa hàng có thể tạo bộ lọc danh sách sản phẩm theo từng loại hoặc lọc tìm trong các báo cáo.

Để thêm mới loại sản phẩm, bạn thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Bạn vào mục Sản phẩm > Danh sách sản phẩm > Loại sản phẩm

  • Bước 2: Nhấn Tạo loại sản phẩm

Bạn nhập đầy đủ thông tin vào ô Thêm mới này

Sau khi tạo thành công, Loại sản phẩm mới sẽ hiển thị trong danh sách.

Ngoài ra, Bạn có thể sửa hoặc xóa loại sản phẩm (nếu muốn) bằng cách nhấp chuột vào tên hoặc mã loại sản phẩm.