Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Báo cáo sổ kho

Báo cáo sổ kho giúp bạn quản lý thông tin nhập kho, xuất kho, tồn kho của hàng hóa.

Để xem Báo cáo sổ kho trên phần mềm quản lý kho Sapo bạn thao tác như sau:

  • Bước 1:  Bạn chọn Báo cáo > Báo cáo kho > Sổ kho

  • Bước 2: Bạn chọn Chi nhánh và Thời gian muốn xem báo cáo, sau đó nhấn Xem báo cáo

Trong đó:

- Nhập kho: Hàng nhập từ Nhà cung cấp, hàng nhận từ kho khác, hàng bán bị trả lại

- Giá trị nhập = Số lượng nhập * Giá nhập

- Xuất kho: hàng bán, hàng chuyển kho khác

Giá trị xuất = Số lượng xuất * giá vốn hàng bán (giá MAC tại thời điểm xuất)

- Số lượng tồn = Số lượng tồn trước thao tác + Số lượng nhập hoặc – Số lượng xuất

Nếu bạn muốn xem thông  tin nhập kho, xuất kho và số lượng tồn kho của 1 sản phẩm có thể gõ tìm kiếm theo mã sản phẩm hoặc tên sản phẩm đó.

  • Bước 3: Chọn Xuất file để lưu trữ dữ liệu


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: