Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Tạo phiếu điều chỉnh giá vốn

Tính năng điều chỉnh giá vốn của Sapo được sử dụng để thay đổi giá vốn của sản phẩm cho đúng với thực tế. Giá vốn có thể khác do khi đồng bộ sản phẩm từ Sapoweb, Woocommerce về bị sai giá vốn; cửa hàng thao tác nhập nhầm,....

Sau đây, Sapo sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác tạo mới phiếu điều chỉnh giá vốn theo 2 cách:

1. Tạo trực tiếp trên phần mềm

  • Bước 1: Bạn vào Cấu hình > Điều chỉnh giá vốn

  • Bước 2: Bạn chọn tạo mới phiếu điều chỉnh

  • Bước 3: Bạn chọn chi nhánh và sản phẩm cần điều chỉnh giá vốn, nhập giá vốn muốn điều chỉnh vào ô Sau điều chỉnh rồi nhấn Lưu

Trong danh sách sản phẩm sẽ có một số thông tin sau:

-  Giá vốn trước điều chỉnh: Giá vốn của sản phẩm hiện tại Sapo đang ghi nhận

-  Giá vốn sau điều chỉnh: Giá vốn thực tế của sản phẩm. Bạn tự nhập giá vốn muốn điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh, phần mềm sẽ ghi nhận lại theo giá vốn này.

  • Bước 3: Bạn kiểm tra lại giá vốn các sản phẩm cần điều chỉnh đã chính xác, bạn chọn Điều chỉnh giá

  • Bước 4: Sau khi nhấn Điều chỉnh giá hệ thống sẽ báo điều chỉnh giá vốn thành công và chuyển trạng thái Đã điều chỉnh

Lưu ý:
Bạn có thể sửa phiếu để thêm hoặc bỏ sản phẩm cần điều chỉnh giá vốn, thay đổi giá vốn cần điều chỉnh hoặc xóa phiếu điều chỉnh đã tạo nếu phiếu ở trạng thái đang điều chỉnh (Bạn tạo phiếu nhưng chưa thao tác điều chỉnh giá). Phiếu chuyển sang trạng thái đã điều chỉnh sẽ không thao tác sửa hoặc xóa được.

2. Tạo bằng file excel

Sapo sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác tạo phiếu điều chỉnh giá vống bằng cách nhập file excel theo các bước sau:

  • Bước 1: Bạn vào mục Cấu hình > Điều chỉnh giá vốn > Nhập file

  • Bước 2:  Nhấn tải file mẫu tại đây

  • Bước 3: Điền các thông tin của sản phẩm cần điều chỉnh giá vốn theo file mẫu và lưu file. Điều chỉnh giá vốn giới hạn điều chỉnh 300 mã hàng trong 1 phiếu

  • Bước  4: Chọn chi nhánh cần điều chỉnh và kéo thả hoặc chọn từ máy tính file excel vừa tạo vào khung > Nhập file

  • Bước 5: Khi nhập file hệ thống sẽ gửi kết quả nhập về email tài khoản thao tác. Nếu thành công, hệ thống sẽ tạo phiếu điều chỉnh giá vốn, bạn vào phiếu vừa tạo, thao tác điều chỉnh giá là hoàn tất

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: