Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Báo cáo xuất nhập tồn

Báo cáo xuất,nhập tồn sẽ tổng hợp chi tiết thông tin về sự thay đổi của số lượng sản phẩm như: Tồn đầu kỳ, cuối kỳ, lượng luân chuyển trong kỳ….giúp bạn đưa ra những định hướng về kho hàng chính xác và hiệu quả.

Để xem báo cáo xuất nhập tồn, bạn thực hiện theo những bước sau:

  • Bước 1: Bạn vào mục Báo cáo > Báo cáo kho > Xuất,nhập tồn

  • Bước 2 : Bạn chọn Chi nhánh, khoảng thời gian muốn xem, loại sản phẩm, sản phẩm muốn xem
  • Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.

*Với giao diện báo cáo xuất, nhập tồn bạn có thể xem được những thông tin cần thiết như:

- Tồn kho đầu kỳ: Số lượng, giá trị tồn                         

- Nhập trong kỳ :    

                          + Số lượng nhập

                          + Số lượng kiểm kê tăng

                          + Số lượng nhập từ kho khác

                          + Số lượng hàng trả lại

                          + Số lượng hàng hủy giao

- Xuất trong kỳ:

                         + Số lượng bán ra

                         + Số lượng trả nhà cung cấp

                         + Số lượng chuyển kho

                         + Số lượng kiểm kê giảm

- Tồn kho cuối kỳ: Số lượng, Giá trị tồn                             

 *Các thông số chi tiết trên báo cáo :

Số lượng tồn đầu kì

 

Số lượng tồn đầu kì = Số lượng tồn cuối kì của kì trước

Giá trị tồn đầu kì

 

Giá trị tồn đầu kì = Giá trị tồn cuối kì của kì trước

Số lượng nhập trong kì

Số lượng nhập

Số lượng sản phẩm nhập thêm vào kho

 

Số lượng kiểm kê tăng

Số lượng sản phẩm tăng khi kiểm hàng (số lượng tồn thực tế > số lượng tồn trong hệ thống)

 

Số lượng nhận từ kho khác

Số lượng sản phẩm trong phiếu chuyển hàng từ kho khác tới

 

Số lượng hàng trả lại

Số lượng sản phẩm  do khách hàng trả hàng

Giá trị tăng

 

(Số lượng nhập * giá nhập)+(số lượng kiểm kê tăng*giá nhập)+(số lượng nhận từ kho khác*giá nhập)+(số lượng hàng trả lại * giá vốn hàng bán (giá nhập gần nhất tại thời điểm trả hàng))

Số lượng xuất trong kì

Số lượng xuất

Số lượng sản phẩm xuất ra khỏi kho

 

Số lượng trả nhà cung cấp

Số lượng sản phẩm trả nhà cung cấp

 

Số lượng chuyển kho

Số lượng sản phẩm khi chuyển hàng cho kho khác

 

Số lượng kiểm kê giảm

Số lượng sản phẩm giảm khi kiểm hàng (số lượng tồn thực tế < số lượng tồn trong hệ thống)

Giá trị giảm

 

(Số lượng xuất * giá vốn hàng bán)+(số lượng kiểm kê giảm * giá vốn hàng bán)+(số lượng chuyển kho*giá vốn hàng bán)+(số lượng trả nhà cung cấp * giá nhập)

Số lượng tồn kho cuối kì

 

Số lượng tồn đầu kỳ + tổng số lượng nhập trong kì - tổng số lượng xuất trong kì

Giá trị tồn kho cuối kì

 

Giá trị tồn đầu kỳ + Giá trị tăng - Giá trị giảm

Bạn nhấn xuất file để lưu trữ báo cáo (nếu cần).


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: