Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Đóng gói nhanh đơn hàng cho một hoặc nhiều đối tác vận chuyển

Trong bài viết trước, Sapo đã hướng dẫn cách đóng gói nhanh các đơn nhận tại cửa hàng. Ở bài viết này, Sapo sẽ hướng dẫn cách đóng gói nhanh cho một hoặc nhiều đối tác vận chuyển

1. Đóng gói nhanh cho 1 đối tác vận chuyển

  • Bước 1: Tại popup tạo đóng gói nhanh, bạn chọn Một đối tác vận chuyển rồi nhấp chọn Đóng gói

  • Bước 2: Tại giao diện đóng gói nhanh, bạn có thể thao tác:

-  Chọn đối tác giao hàng

-  Sản phẩm: Chọn sản phẩm cần đóng gói bằng cách tick chọn vào ô đặt trước Mã sản phẩm, ở mục Số lượng bạn nhấp chuột vào nút mũi tên để tăng giảm hoặc đặt chuột vào ô rồi nhập con số tương ứng.

Thông tin giao hàng: Thông tin người nhận, tiền thu hộ, phí trả shipper, thêm ghi chú (nếu có)

Bạn chọn Đóng gói để tạo mới đơn giao hàng hoặc Loại khỏi danh sách nếu không muốn đóng gói đơn hàng đó.

2. Đóng gói nhanh cho nhiều đối tác vận chuyển

  • Bước 1: Tại popup tạo đóng gói nhanh, bạn chọn Nhiều đối tác vận chuyển rồi nhấp chọn Đóng gói

  • Bước 2: Tại giao diện đóng gói nhanh, bạn có thể thao tác:

-  Chọn đối tác giao hàng: Chọn đối tác cho từng đơn hàng

-  Sản phẩm: Chọn hàng hóa cần đóng gói bằng cách tick chọn vào ô đặt trước Mã sản phẩm, ở mục Số lượng bạn nhấp chuột vào nút mũi tên để tăng giảm hoặc đặt chuột vào ô rồi nhập con số tương ứng.

Thông tin giao hàng: Thông tin người nhận, tiền thu hộ, phí trả shipper, thêm ghi chú (nếu có)

Bạn chọn Đóng gói để tạo mới đơn giao hàng hoặc Loại khỏi danh sách nếu không muốn đóng gói đơn hàng đó.

Sau khi bạn nhấp chọn đóng gói phần mềm sẽ hiện thông báo thêm mới đơn giao hàng thành công. Bạn có thể chọn xuất kho (xuất tất cả, xuất từng đơn hàng) hoặc hủy đóng gói.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: