Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Quản lý kênh bán hàng Lazada

Đây là nơi bạn sẽ thiết lập các cấu hình phù hợp với nhu cầu kinh doanh của cửa hàng. Để truy cập kênh có 2 cách để thực hiện.

  • Cách 1: Từ hệ quản trị Sapo tại mục Kênh bán hàng bạn chọn Lazada > Chọn sàn và chọn nút Cấu hình

  • Cách 2: Tại trang quản trị Sapo bạn chọn Cấu hình, chọn tiếp Kênh bán hàng. Tại đây bạn click vào nút Truy cập kênh bán hàng Lazada và chọn mục Cấu hình


Các cấu hình bao gồm :

  • Số lượng chi nhánh để đẩy sản phẩm lên sàn: Số lượng chi nhánh này ảnh hưởng đến số lượng tồn kho của sản phẩm sẽ đẩy lên sàn = Tổng số lượng sản phẩm trên các chi nhánh được thiết lập
  • Chi nhánh nhận đơn hàng từ sàn Lazada về: Chi nhánh trên Sapo ghi nhận đơn hàng từ Lazada về
  • Giá đồng bộ với giá bán sản phẩm trên sàn Lazada: Nhà bán hàng cần chọn một giá sản phẩm trên Sapo, sau khi đồng bộ, thông tin giá sản phẩm sẽ được thay đổi theo giá sản phẩm Sapo được thiết lập
  • Đồng bộ thông tin khách hàng: Nhà bán hàng cần chọn theo hai tiêu chí là Email và Số điện thoại, để nhận diện khách hàng trên Sapo. Trường hợp nếu khách hàng trong đơn hàng từ Lazada về chưa tồn tại trên Sapo, hệ thống sẽ tạo mới khách hàng theo tiêu chí thiết lập trên Sapo

 Chọn nút Lưu để cài đặt cấu hình lựa chọn.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: