Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Nhận hàng vào kho và phân bổ phụ phí vào giá nhập

Sau khi tạo đơn nhập hàng và khi nhà cung cấp giao hàng, bạn cần tạo phiếu nhận hàng để ghi nhận số lượng hàng nhập vào kho, lúc đó các sản phẩm trong phiếu nhập sẽ tăng tồn kho tương ứng.

Bạn có thể thêm chi phí khi nhập hàng để phân bổ lại vào giá nhập.

  • Bước 1: Ở mục Đơn nhập hàng, chọn đơn nhập hàng cần nhận hàng vào kho

  • Bước 2: Bạn chọn Nhập kho

  • Bước 3: Ở giao diện tạo đơn nhận hàng, bạn có thể thay đổi:

 Ngày nhận hàng, tham chiếu

Thêm chi phí nhập hàng: Khi nhận hàng từ nhà cung cấp có phát sinh chi phí khác cần phân bổ vào giá nhập, bạn nhấp chọn Thêm chi phí nhập hàng. Bạn điền tên phí, số tiền, thuế (nếu có). Chi phí sẽ được phân bổ vào giá nhập theo tỷ lệ đơn giá nhập của sản phẩm trong đơn. Khi đó giá trị nhập kho sẽ được cộng thêm chi phí phân bổ tương ứng và ảnh hướng tới giá MAC của sản phẩm.

Ghi chú: Thêm ghi chú cho phiếu nhận hàng.

Cuối cùng bạn chọn Thêm để nhập hàng vào kho hoặc Thoát để hủy các thao tác tạo phiếu nhận hàng.

Sau khi nhấn Thêm, hệ thống sẽ tự tạo phiếu nhận và nhập kho cho tất cả sản phẩm của đơn nhập hàng và thông báo thêm mới đơn nhận hàng thành công.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: