Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Nhận hàng vào kho và phân bổ phụ phí vào giá nhập

Sau khi tạo đơn nhập hàng và khi nhà cung cấp giao hàng, bạn cần tạo phiếu nhận hàng để ghi nhận số lượng hàng nhập vào kho, lúc đó các sản phẩm trong phiếu nhập sẽ tăng tồn kho tương ứng.

Bạn có thể tạo mới phiếu nhận hàng theo 2 cách:

- Tạo một phần: Tạo phiếu nhận hàng cho một sản phẩm bất kỳ hoặc tất cả sản phẩm trong đơn nhập hàng. Với cách nhập kho này bạn có thể thêm chi phí khi nhập hàng để phân bổ lại vào giá nhập.

- Tạo toàn bộ: Tạo phiếu nhận hàng cho tất cả sản phẩm trong đơn nhập.

1. Tạo một phần

  • Bước 1: Ở mục Đơn nhập hàng, chọn đơn nhập hàng cần nhận hàng vào kho

  • Bước 2: Ở phần Nhập kho bạn nhấp chuột chọn Một phần

  • Bước 3: Ở giao diện tạo đơn nhận hàng, bạn có thể thay đổi:

-  Ngày nhận hàng

Sản phẩm: Chọn sản phẩm cần nhập kho bằng cách tick chọn vào ô vuông đặt trước Tên sản phẩm. Ở mục Số lượng bạn nhấp chuột vào nút mũi tên để tăng giảm hoặc đặt chuột vào ô rồi nhập con số tương ứng.

Thêm chi phí nhập hàng: Khi nhận hàng từ nhà cung cấp có phát sinh chi phí khác cần phân bổ vào giá nhập, bạn nhấp chọn Thêm chi phí nhập hàng. Bạn điền tên phí, số tiền, thuế (nếu có). Chi phí sẽ được phân bổ vào giá nhập theo tỷ lệ đơn giá nhập của sản phẩm trong đơn. Khi đó giá trị nhập kho sẽ được cộng thêm chi phí phân bổ tương ứng và ảnh hướng tới giá MAC của sản phẩm.

Ghi chú: Thêm ghi chú cho phiếu nhận hàng.

Lưu ý:
Số lượng sản phẩm tạo phiếu nhận phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng sản phẩm trong đơn nhập hàng

Cuối cùng bạn chọn Thêm để nhập hàng vào kho hoặc Thoát để hủy các thao tác tạo phiếu nhận hàng.

2. Tạo toàn bộ

Ở phần Nhập kho bạn nhấp chuột chọn Toàn bộ

Hệ thống sẽ tự tạo phiếu nhận và nhập kho cho tất cả sản phẩm của đơn nhập hàng và thông báo thêm mới đơn nhận hàng thành công.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: