Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1800 6750

sapo-pos
nhap-hang-sapo-pos

Hướng dẫn tạo đơn nhập hàng cho sản phẩm serial

Tính năng tạo mới đơn nhập hàng cho sản phẩm serial được sử dụng để tạo đơn nhập hàng từ nhà cung cấp khi cần nhập thêm hàng vào kho.

Mỗi serial sẽ có 1 giá vốn khác nhau.

Hệ thống sẽ hạch toán giá vốn theo phương tính giá thực tế định danh. Giá vốn là duy nhất và sẽ không bị tính lại sau mỗi lần nhập hàng

Để nhập hàng bạn thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào mục Sản phẩm > Nhập hàng > Tạo đơn nhập hàng

  • Bước 2: Tại giao diện Tạo đơn nhập hàng, bạn nhấp chuột vào ô Chọn nhà cung cấp

Sau khi chọn nhà cung cấp thành công, thông tin nhà cung cấp sẽ hiển thị phía dưới địa chỉ xuất hàng và xuất hoá đơn

Bạn có thể thay đổi lại địa chỉ này

  • Bước 3: Bạn nhập thông tin các mục: Chi nhánh nhập hàng, chính sách giá, Áp dụng Thuế, Ghi chú đơn nhập  hàng...

- Giá chưa bao gồm thuế: Giá vốn được tính bằng Đơn giá nhập  + Chi phí nhập hàng

- Giá đã bao gồm thuế: Giá vốn được tính bằng Đơn giá nhập - thuế + Chi phí nhập hàng

  • Bước 4: Bạn nhập tên sản phẩm vào ô Tìm kiếm sản phẩm hoặc dùng máy quét mã vạch để thêm sản phẩm vào đơn nhập

- Bạn nhập số serial và nhấn enter để phân cách

Số lượng sẽ tăng lên bằng với số serial bạn nhập vào

- Đơn giá: Bạn nhấn vào ô đơn giá để sửa giá nhập và thêm chiết khấu, thuế.

- Dùng tính năng tách dòng nếu muốn cùng 1 sản phẩm giống nhau được tách thành 2 dòng riêng biệt.

  • Bước 5: Nhập thêm chiết khấu và chi phí cho đơn nhập hàng

- Phần chi phí sẽ được hạch toán làm tăng giá nhập của sản phẩm lên trong quá trình nhập hàng

Ví dụ: Bạn tạo nhập hàng với giá nhập là 400.000đ

Chi phí vận chuyển là 100.000đ

Như vậy sau khi nhập kho -> Giá vốn của sản phẩm được tính là 500.000đ

  • Bước 6: Chọn một trong hai tùy chọn với đơn nhập vừa tạo

- Đặt hàng: Tạo nháp đơn nhập hàng. Đơn nháp chưa ghi nhận giao dịch nhập hàng, bạn có thể sửa, xóa đơn nhập hàng cho nhà cung cấp.

- Đặt hàng và duyệt: Tạo và Duyệt luôn đơn nhập hàng. Sau khi Duyệt đơn, thì số lượng Hàng đang về của bạn sẽ tăng lên.

 

  • Bước 7: Bạn nhấn nhập kho để nhận hàng vào trong kho. Lúc này tồn kho của sản phẩm sẽ được tăng lên

  • Bước 8: Nhấn xác nhận thanh toán công nợ cho NCC

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: