Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Đóng gói và giao hàng

Sau khi thực hiện Duyệt đơn hàng. Bạn tiến hành đóng gói và giao hàng cho đối tác vận chuyển

Có 3 hình thức lựa chọn để Đóng gói và giao hàng

- Nhận tại cửa hàng: Hoàn thành đơn hàng luôn

- Dịch vụ vận chuyển tích hợp: Đẩy đơn hàng sang Boxme, GHN, GHTK, VNpost

- Dịch vụ vận chuyển khác: Đẩy đơn hàng sang đối tác tự tạo của hệ thống