Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Hướng dẫn thiết lập chương trình tích điểm cho khách hàng

Tích điểm là tính năng hỗ trợ bạn tạo ra các chương trình để khuyến khích khách hàng mua hàng nhiều hơn và gắn bó hơn với cửa hàng. Thông qua việc tặng điểm thưởng hoặc chiết khấu cho khách hàng khi đạt hạng thẻ.

Sapo hỗ trợ các loại hình tích điểm:

-  Thanh toán bằng điểm: Khách có thể sử dụng số điểm tích lũy được để thanh toán khi mua hàng.

-  Đổi quà: Sử dụng số điểm tích lũy được để đổi quà miễn phí tại cửa hàng.

-  Chiết khấu theo thẻ: Khi khách hàng đạt được mỗi hạng thẻ nhất định sẽ được chiết khấu đơn hàng theo mức thiết lập của thẻ.

1. Bật tính năng tích điểm

Bạn vào mục Ứng dụng >Tích điểm > Cấu hình > Bật tích điểm

2. Thiết lập tỷ lệ quy đổi tích điểm

 • Đối với những cửa hàng mới bắt đầu làm chiến dịch tích điểm thì bước thứ hai bạn cần quan tâm là thiết lập 2 tỷ lệ quy đổi:

 • Tỷ lệ tiền ra điểm: Để tính điểm tích cho khách hàng

 • Tỷ lệ điểm quy ngược lại ra tiền để dùng khi khách hàng thanh toán bằng điểm hoặc đổi quà

 • Bạn truy cập theo các bước: Ứng dụng > Tích điểm > Cấu hình > Thiết lập cơ bản > Thiết lập tỷ lệ quy đổi

 • App tích điểm còn hỗ trợ chủ shop thay đổi đơn vị tích điểm, ngoài đơn vị cơ bản là “ điểm “ , chủ cửa hàng có thể thay đổi sang các đơn vị khác như : Xu, Coin…

 • Bạn truy cập theo các bước:Ứng dụng > Tích điểm > Cấu hình > Thiết lập nâng cao > Cấu hình thanh toán > Tỷ lệ điểm quy ra tiền

3. Xác định danh sách khách hàng áp dụng tích điểm

Chỉ những khách hàng thuộc danh sách được thiết lập, khi mua hàng mới được tích điểm

Bao gồm 2 lựa chọn :

 • Tất cả khách hàng

 • Các nhóm khách hàng cụ thể

Đối với những cửa hàng đã dùng Sapo trước thời điểm kỹ thuật Sapo update tính năng tích điểm ver 2, Sapo vẫn giữ cấu hình chủ shop thiết lập từ trước

4. Xác định danh sách hàng hóa được áp dụng tích điểm

Khách mua những hàng hóa thuộc danh sách được thiết lập mới được tích điểm

Bao gồm 2 lựa chọn :

 • Tất cả sản phẩm mặc định sẽ là tất cả sản phẩm

 • Theo loại sản phẩm được chọn

5. Thiết lập danh sách hạng thẻ

 • Để phân loại khách hàng tích điểm, Sapo hỗ trợ người dùng tạo ra các mức hạng thẻ khác nhau, mỗi mức sẽ chiết khấu cho khách hàng một giá trị tùy theo mức độ của cửa hàng

 • Bạn truy cập theo các bước: Ứng dụng > Tích điểm > Hạng thẻ > Tạo hạng thẻ

Các thông số :

 • Tên hạng thẻ. Ví dụ: Thẻ đồng, thẻ bạc, thẻ vàng, thẻ kim cương ..v..v

 • Thời gian áp dụng / Đơn vị thời gian: Thời gian có hiệu lực của hạng thẻ khi khách hàng bắt đầu vào hạng thẻ đến khi kết thúc. Đơn vị: Tính theo ngày / tháng / năm

 • Tổng giá trị mua hàng: Tổng doanh thu mua hàng của khách để thỏa mãn hạng thẻ. Khách hàng chỉ cần đủ điều kiện doanh thu sẽ tự động lên hạng thẻ

 • Giá trị mua hàng tối thiểu / 1 lượt: Điều kiện mua hàng 1 lần tối thiểu để được áp dụng ưu đãi theo hạng thẻ. Ví dụ: Khách hàng A thuộc hạng thẻ đồng. Hạng thẻ đồng được chiết khấu 5% mỗi khi mua hàng. Nhưng giá trị mua hàng tối thiểu mỗi khi khách A mua phải trên 100 nghìn mới được chiết khấu.

 • Chiết khấu: Chiết khấu cho khách hàng ứng với từng hạng thẻ

 • Mô tả: Mô tả về hạng thẻ, chủ yếu có tác dụng vận hành nội bộ

Một số lưu ý về hạng thẻ:

 • Khi khách hàng mua hàng đủ điều kiện của hạng thẻ sẽ tự động lên hạng thẻ

 • Khi khách hàng hết thời gian sử dụng của hạng thẻ mà vẫn chưa đủ điều kiện để lên hạng thẻ khác thì sẽ vẫn ở hạng thẻ cũ nhưng không được áp dụng chiết khấu ưu đãi khi mua hàng. 

6. Làm danh sách hàng đổi quà

 • Bao gồm 2 lựa chọn :

 • Tất cả sản phẩm, đây cũng là cấu hình mặc định với các cửa hàng mới tạo

 • Theo loại sản phẩm được chọn

7. Các thiết lập tích điểm hỗ trợ người dùng

 • Tích điểm cố định: Chỉ tích điểm bằng giá trị đủ quy đổi ra điểm

Ví dụ 1: Tỷ lệ 1 điểm = 10,000VNĐ, Khách hàng A mua đơn hàng có giá trị 5,000VNĐ thì số điểm tích được sẽ = 0

Ví dụ 2: Tỷ lệ 1 điểm = 10,000VNĐ, Khách hàng A mua đơn hàng giá trị 13,000VNĐ thì giá trị dùng để tích điểm chỉ là 10,000VNĐ = 1 điểm

 • Tích điểm lũy tiến - cộng dồn: phần tiền dư ( hoặc chưa đủ để tính 1 đơn vị điểm ) mỗi khi người dùng mua hàng để gộp cho lần mua hàng kế tiếp

Ví dụ 1: Tỷ lệ 1 điểm = 10,000VNĐ, Khách hàng A mua đơn hàng có giá trị 5,000VNĐ, số điểm tích cho lần mua hàng này vẫn = 0 tuy nhiên giá trị 5,000đ sẽ được giữ lại để tính tích điểm cho đơn hàng kế tiếp (Chú ý: Chỉ cộng để tính tích điểm, không phải cộng vào tiền thanh toán đơn hàng)

Ví dụ 2: Tỷ lệ 1 điểm = 10,000VNĐ, Khách hàng A mua đơn hàng giá trị 13,000VNĐ thì giá trị dùng để tích điểm cho đơn hàng này là 10,000VNĐ = 1 điểm, giá trị 3,000VNĐ sẽ được giữ lại để tính tích điểm cho đơn hàng mua kế tiếp

 • Thanh toán bằng điểm: Người dùng sử dụng điểm hiện có nhân với tỷ lệ điểm quy ra tiền ở mục 2 để thanh toán cho đơn hàng

 • Thanh toán bằng điểm sau n lần mua hàng: Cấu hình bắt buộc người mua phải có ít nhất n đơn hàng hoàn thành / kết thúc để có thể sử dụng tính năng thanh toán bằng điểm trong đơn hàng

 • Tích điểm khi khách hàng thanh toán bằng điểm: Vẫn áp dụng tích điểm khi người mua thanh toán đơn hàng bằng điểm. Chỉ nên sử dụng tính năng này khi tỷ lệ quy đổi tiền ra điểm lớn hơn rất nhiều tỷ lệ điểm ra tiền, còn nếu hai tỷ lệ này tương đương nhau thì nó sẽ không mang lại nhiều doanh thu cho cửa hàng .

 • Tích điểm bao gồm phí vận chuyển: Tính cả giá trị phí vận chuyển vào giá trị tính tích điểm

 • Tích điểm cả phần dư khi khách hàng thanh toán trước: Tính năng cho phép chủ shop tư vấn cho người mua tích điểm cả phần thừa (do khách hàng thanh toán/ chuyển khoản dư) vào điểm để thanh toán hoặc đổi quà cho những lần giao dịch sau > Mang lại lợi ích cho chủ cửa hàng


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: