Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Hướng dẫn tạo khuyến mại chiết khấu

Trong quá trình sử dụng Sapo các bạn có thể sử dụng các chương trình khuyến mại khác nhau để áp dụng ưu đãi cho khách hàng và để có thể tạo khuyến mại các bạn thao tác như sau:

  • Bước 1: Vào Ứng dụng > Khuyến mại (bật tính năng khuyến mại):

  • Bước 2: Tạo khuyến mại và chọn khuyến mại chiết khấu:

  • Bước 3: Tại màn hình khuyến mại chiết khấu, nhập các thông tin: Tên chương trình, Mã chương trình, Mô tả, Số lượng áp dụng, Thời gián áp dụng, Cửa hàng áp dụng, Kênh áp dụng, Đối tượng áp dụng

Bạn chọn phương thức khuyến mại với 7 phương thức khuyến mại khác nhau:

Phương thức chiết khấu theo tổng giá trị đơn hàng: Theo tổng số tiền thanh toán trong đơn.

+ Phương thức chiết khấu theo từng sản phẩm: Mỗi sản phẩm có thể chọn được số lượng mua và mức chiết khấu (giới hạn là bán hết số lượng giới hạn sản phẩm đó sẽ không được chiết khấu).

+ Phương thức chiết khấu theo từng loại sản phẩm: Mỗi sản phẩm trong loại được chiết khấu có thể chiết khấu theo số lượng mua và mức chiết khấu (giới hạn là bán hết số lượng giới hạn sản phẩm đó sẽ không được chiết khấu).

+ Phương thức chiết khấu theo từng nhãn hiệu sản phẩm: Mỗi sản phẩm có nhãn hiệu được chiết khấu có thể chiết khấu theo số lượng mua và mức chiết khấu (giới hạn là bán hết số lượng sản phẩm đó sẽ không được chiết khấu).

+ Phương thức chiết khấu theo số lượng sản phẩm: Có thể chiết khấu theo mỗi mức số lượng của một hoặc nhiều sản phẩm.

+ Phương thức chiết khấu theo số lượng sản phẩm( theo loại): Mỗi sản phẩm trong loại được chiết khấu có thể chiết khấu theo mỗi mức số lượng của một hoặc nhiều loại sản phẩm.

+ Phương thức chiết khấu theo số lượng sản phẩm (theo nhãn hiệu): Mỗi sản phẩm có nhãn hiệu được chiết khấu có thể chiết khấu theo mỗi mức số lượng của một hoặc nhiều nhãn hiệu sản phẩm.

Sau khi tạo xong chương trình khuyến mại, bạn có thể chọn một trong hai hình thức lưu:

- Lưu Nháp: Lưu lại chương trình khuyến mại nhưng chưa kích hoạt để áp dụng cho cửa hàng. Ở trạng thái này bạn có thể chỉnh sửa lại chương trình khuyến mại.

- Lưu và kích hoạt: Lưu và đồng thời kích hoạt chương trình để áp dụng cho cửa hàng. Ở trạng thái này chương trình khuyến mại đã được áp dụng, bạn sẽ không sửa được nội dung khuyến mại nữa.

Ngoài hình thức khuyến mại chiết khấu, Sapo còn cung cấp hình thức khuyến mại tặng sản phẩm


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: