Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1800 6750

sapo-pos
so-quy-sapo-pos

Giới thiệu quản lý sổ quỹ

Sapo cung cấp các tính năng hỗ trợ quản lý sổ quỹ, giúp bạn có thể dễ dàng quản lý dòng tiền thu, chi trong cửa hàng như: Sổ quỹ, tạo phiếu thu, tạo phiếu chi,….

1. Phiếu thu, phiếu chi

  • Tạo phiếu thu: Tính năng hỗ trợ chủ cửa hàng tạo các phiếu thu từ việc bán hàng hoặc các khoản thu nhập khác.
  • Loại phiếu thu: Mỗi một phiếu thu đều được xếp theo loại phiếu để theo dõi. Sapo cung cấp cho bạn một số nguồn thu theo chuẩn kế toán. Bạn cũng có thể tạo mới nguồn thu theo mục đích của cửa hàng.
  • Tạo phiếu chi: Tính năng hỗ trợ chủ cửa hàng tạo các phiếu chi từ việc nhập hàng hoặc các chi phí phát sinh trong cửa hàng.
  • Loại phiếu chi: Mỗi một phiếu chi đều được xếp theo loại phiếu để theo dõi. Sapo cung cấp cho bạn một số nguồn chi theo chuẩn kế toán. Bạn cũng có thể tạo mới nguồn chi theo mục đích của cửa hàng.

2. Báo cáo sổ quỹ

Sổ quỹ giúp chủ cửa hàng quản lý toàn bộ dòng tiền của cửa hàng thông qua các phiếu thu và phiếu chi

Ở mục Tổng quan, cung cấp các biểu đồ dòng tiền theo chi nhánh, theo phương thức thanh toán

 Và theo loại phiếu thu chi


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: