Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Nghiệp vụ Thuế

Khái niệm Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng (VAT) là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

Ðây là một loại thuế đánh vào phần giá trị tăng thêm mỗi giai đoạn sản xuất, lưu thông sản phẩm hàng hóa, từ khi còn là nguyên liệu thô sơ cho đến sản phẩm hoàn thành, và cuối cùng là giai đoạn tiêu dùng. Nói cách khác, cơ sở của thuế giá trị gia tăng tính trên khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thuế giá trị gia tăng được cộng vào giá bán hàng hoá, dịch vụ, và do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ.

 • Thuế giá trị gia tăng đầu vào là số thuế được ghi trên hóa đơn đầu vào (liên đỏ) khi mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. 
 • Thuế giá trị gia tăng đầu ra là số thuế được ghi trên hóa đơn đầu ra (liên xanh hoặc tím) khi doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Luật thuế GTGT quy định 4 mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đang được áp dụng hiện nay là: 0%, 5%, 8% và 10%. 

STT Mức thuế suất GTGT Đối tượng áp dụng
1 0% Mức thuế áp suất dụng đối với hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu theo thông lệ quốc tế
2 5% Mức thuế suất áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho đời sống và hàng hóa, dịch vụ là đầu vào sử dụng cho sản xuất nông nghiệp
3 8% Nghị quyết số: 43/2022/QH15 giảm 2% 1 số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%
4 10% Mức thuế suất áp dụng đối với các hàng hóa, dịch vụ thông thường khác

Trong bài viết này, Sapo sẽ hướng dẫn bạn các thao tác cấu hình mức thuế và áp dụng thuế với các nghiệp vụ trên phần mềm Sapo

1. Cấu hình mức thuế

Để cấu hình mức thuế, tại trang quản trị phần mềm Sapo bạn chọn Cấu hình > Thuế

Hệ thống tạo sẵn 4 mức thuế suất 0%, 5%, 8% và 10%. Bạn có thể tạo thêm các mức thuế suất khác nếu có.

Lưu ý:
Không được phép sửa mức thuế suất mặc định hoặc đang được áp dụng vào sản phẩm.

2. Cấu hình thuế cho sản phẩm

Để cấu hình thuế cho sản phẩm, khi khởi tạo sản phẩm tại mục Thuế bạn lựa chọn thiết lập:

 • Áp dụng thuế: Bật/Tắt áp dụng thuế cho sản phẩm
 • Giá sản phẩm: đã bao gồm thuế / chưa bao gồm thuế
 • Thuế đầu vào: là mức thuế suất phải trả cho nhà cung cấp cho hoạt động nhập hàng. Chọn trong danh sách mức thuế suất khởi tạo. Khi tạo đơn nhập hàng hệ thống sẽ gợi ý mức thuế theo cấu hình sản phẩm
 • Thuế đầu ra: là mức thuế suất phải thu của người mua cho hoạt động bán hàng. Chọn trong danh sách mức thuế suất khởi tạo.  Khi tạo đơn bán hàng, hệ thống sẽ gợi ý mức thuế suất theo cấu hình sản phẩm

Ngoài ra, bạn có thể update bằng nhập file excel

3. Sử dụng thuế trong nhập / xuất hàng

3.1. Đơn nhập hàng

Khi tạo đơn nhập hàng hệ thống gợi ý mức thuế suất theo cấu hình sản phẩm:

 • Nếu giá đã bao gồm thuế: Đơn giá trước thuế = Giá đã bao gồm thuế/(1+thuế đầu vào)
 • Nếu giá chưa bao gồm thuế: Đơn giá sau thuế = Giá đã chưa bao gồm thuế * (1+thuế đầu vào)

Bạn có thể lựa chọn lại mức thuế đã thiết lập trước đó.

Chi tiết giá trị các mức thuế suất:

 • Thuế đã bao gồm trong sản phẩm: là số tiền thuế đã bao gồm trong các sản phẩm có đơn giá bao gồm thuế
 • Thuế phải trả thêm: là số tiền thuế của các sản phẩm có đơn giá chưa bao gồm thuế mà shop phải trả thêm cho nhà cung cấp khi mua hàng

3.2. Đơn bán hàng online

Khi tạo đơn bán hàng hàng hệ thống gợi ý mức thuế suất theo cấu hình sản phẩm:

 • Nếu giá đã bao gồm thuế: Đơn giá trước thuế = Giá đã bao gồm thuế/(1+thuế đầu vào)
 • Nếu giá chưa bao gồm thuế: Đơn giá sau thuế = Giá đã chưa bao gồm thuế * (1+thuế đầu vào)

Bạn có thể lựa chọn lại mức thuế đã thiết lập.

Nếu đơn bán hàng có nhiều mức thuế thì chi tiết các mức thuế suất cũng được thể hiện cụ thể:

 • Thuế đã bao gồm trong sản phẩm: là số tiền thuế đã bao gồm trong các sản phẩm có đơn giá bao gồm thuế
 • Thuế phải trả thêm: là số tiền thuế của các sản phẩm có đơn giá chưa bao gồm thuế và được tính vào số tiền khách hàng phải trả cho đơn hàng
Lưu ý:
 • Chiết khấu sản phẩm trên đơn được trừ trên đơn giá chưa bao gồm thuế. 
 • Chiết khấu đơn hàng phân bổ từng sản phẩm trên đơn cũng được căn cứ dựa trên thành tiền trước thuế

3.3. Bán hàng tại quầy

Giống như bán hàng online, Khi tạo đơn bán hàng hàng hệ thống gợi ý mức thuế suất theo cấu hình sản phẩm:

 • Nếu giá đã bao gồm thuế: Đơn giá trước thuế = Giá đã bao gồm thuế/(1+thuế đầu vào)
 • Nếu giá chưa bao gồm thuế: Đơn giá sau thuế = Giá đã chưa bao gồm thuế * (1+thuế đầu vào)

Bạn có thể lựa chọn lại mức thuế đã thiết lập.

Nếu đơn bán hàng có nhiều mức thuế thì chi tiết các mức thuế suất cũng được thể hiện cụ thể:

 • Thuế đã bao gồm trong sản phẩm: là số tiền thuế đã bao gồm trong các sản phẩm có đơn giá bao gồm thuế
 • Thuế phải trả thêm: là số tiền thuế của các sản phẩm có đơn giá chưa bao gồm thuế  và được tính vào số tiền khách hàng phải trả cho đơn hàng
Lưu ý:
 • Chiết khấu sản phẩm trên đơn được trừ trên đơn giá chưa bao gồm thuế. 
 • Chiết khấu đơn hàng phân bổ từng sản phẩm trên đơn cũng được căn cứ dựa trên thành tiền trước thuế

3.4. Khách trả hàng

Trong đơn trả hàng, mức thuế cũng được tính theo từng sản phẩm trong đơn trả hàng và được cộng vào giá hàng trả

Trên đây là các nội dung về thông tin ghi nhận nghiệp vụ thuế trên phần mềm quản lý bán hàng Sapo.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6750, hoặc gửi vào hòm thư: support@sapo.vn để Sapo được tư vấn và giải đáp giúp bạn.

Chúc bạn thành công!
 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: