Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Báo cáo doanh số bán hàng

Báo cáo BETA  hỗ trợ 10 loại báo cáo doanh số bán hàng

Các báo cáo được ghi nhận tại thời điểm Đã giao hàng

-  Doanh số theo thời gian

Doanh số các đơn hàng đã bán theo khoảng thời gian lọc

- Doanh số theo nguồn bán hàng

Doanh số các đơn hàng đã bán theo khoảng nguồn đơn hàng (web, facebook, shopee...)

- Sản phẩm bán chạy

Danh sách sản phẩm bán chạy kèm số lượng đã bán

- Doanh số theo sản phẩm

Tiền hàng bán ra của từng mã sản phẩm

- Doanh số theo đơn hàng

Tiền hàng bán ra của từng đơn hàng

- Doanh số theo khách hàng

Tiền hàng bán ra của từng khách hàng

- Doanh số theo  nhân viên

Tiền hàng bán được của mỗi nhân viên

- Doanh số theo chi nhánh

Tiền hàng bán được của mỗi chi nhánh

- Báo cáo trả hàng theo sản phẩm

Danh sách sản phẩm bị trả hàng

- Báo cáo trả hàng theo đơn hàng

Danh sách đơn hàng bị trả hàng

  • Các bạn lọc thời gian cần xem báo cáo

  • Tính năng nhân bản: Từ báo cáo có sẵn này, sau khi thêm 1 số điều kiện tuỳ ý. Bạn nhấn nhân bản hệ thống sẽ tự tạo cho bạn 1 báo cáo riêng

Báo cáo này được hiển thị ngoài danh sách báo cáo BETA 

Mỗi báo cáo đều có Bộ lọc, thuộc tính và thống kê để bạn lọc báo cáo theo trạng thái

1. Thuộc tính:

Thuộc tính là thông tin bạn muốn hiển thị thêm ra bên ngoài báo cáo

Ví dụ: Thêm thông tin Sản phẩm, mã Sku, Tên phiên bản....

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin ra bên ngoài báo cáo. Và được xếp bên trái dấu phân cách.

- Thuộc tính nào có dấu tích là thuộc tính đang được hiển thị rồi. Bạn có thể click chuột vào để bỏ lựa chọn.

2. Thống kê

Thống kê là số liệu ( số tiền, số lượng) bạn muốn hệ thống báo cáo hiển thị ra

Ví dụ: Thống kê tiền hàng, số lượng thực bán, số lượng hàng trả lại, thuế, tiền vốn.....

Và thông tin này được hiển thị bên phải dấu phân cách

- Thống kê nào có dấu tích là thuộc tính đang được hiển thị rồi. Bạn có thể click chuột vào để bỏ lựa chọn.

3. Bộ lọc

Sau khi đã hiển thị các thông tin cần xem trong báo cáo.

Bạn có thể tạo các bộ lọc để lọc báo cáo theo  nhu cầu mà mình mong muốn

Ví dụ: Tạo bộ lọc doanh số bán hàng theo Số điện thoại khách hàng, gõ đầu số tìm kiếm

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách số điện thoại ở dưới, bạn tích chọn để chọn số điện thoại phù hợp.

  • Kết quả bộ lọc


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: