Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Báo cáo giao hàng

Cửa hàng của bạn 1 ngày đẩy hơn 100 đơn sang bên đối tác vận chuyển, giao hàng nhanh. Có nhiều khi bạn phải gọi cả ship cá nhân ở ngoài.

Vậy làm thế nào để bạn có thể quản lý được số lượng đơn giao hàng của mỗi đối tác? Làm thế nào để biết được hôm nay bạn đã đóng gói bao nhiêu đơn? Giao hàng thành công bao nhiêu đơn? Làm sao bạn nắm được đơn giao hàng của khách này đang ở trạng thái nào rồi

Hệ thống báo cáo giao hàng linh hoạt, có thể tùy chỉnh các thông tin phù hợp với nhu cầu thống kê của cửa hàng sẽ giúp bạn được điều đó.

Sapo hỗ trợ 8 mẫu báo cáo giao hàng cơ bản trên hệ thống:

Các đơn hàng phải qua bước đóng gói mới được ghi nhận vào báo cáo giao hàng. Bao gồm cả những đơn phát sinh trả hàng, huỷ đóng gói, huỷ giao hàng.

  • Báo cáo giao hàng theo thời gian

  • Báo cáo giao hàng theo vận đơn

  • Báo cáo giao hàng theo khách hàng

  • Báo cáo giao hàng theo đối tác vận chuyển

  • Báo cáo giao hàng theo chi nhánh

  • Báo cáo giao hàng theo nhân viên

  • Báo cáo giao hàng theo kênh bán hàng

  • Báo cáo giao hàng theo nguồn

1. Lọc thời gian xem báo cáo

Sapo thống kê báo cáo theo 4 ngày

- Ngày đóng gói

- Ngày xuất kho

- Ngày giao hàng

- Ngày huỷ giao

2. Chi tiết báo cáo

Mỗi báo cáo đều có bộ lọc, thống kê và thuộc tính của sản phẩm

a. Thuộc tính:

Thuộc tính là tiêu chí bạn muốn hiển thị thêm ra bên ngoài báo cáo

Ví dụ: Thêm tên nhân viên đóng gói, thêm tên khách hàng

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin ra bên ngoài báo cáo. Và được xếp bên trái dấu phân cách.

- Thuộc tính nào có dấu tích là thuộc tính đang được hiển thị rồi. Bạn có thể click chuột vào để bỏ lựa chọn.

Các tiêu chí để tạo thành cột và biểu đồ, bao gồm:

b. Thống kê

Thống kê là số liệu ( số tiền, số lượng) bạn muốn hiển thị ra báo cáo. Số liệu được tính toán từ số liệu của phiếu giao hàng

Ví dụ: Thống kê phí vận chuyển, thuế, tiền hàng....

Và thông tin này được hiển thị bên phải dấu phân cách

- Thống kê nào có dấu tích là thuộc tính đang được hiển thị rồi. Bạn có thể click chuột vào để bỏ lựa chọn.

- Các thông số thống kê được tính toán từ dữ liệu của phiếu giao hàng. Bao gồm:

c. Bộ lọc

Sau khi đã hiển thị các thông tin cần xem trong báo cáo.

Bạn có thể tạo các bộ lọc để lọc báo cáo theo  nhu cầu mà mình mong muốn

- Các tiêu chí để lọc ra dữ liệu mong muốn của khách hàng. Bao gồm :

3. Nhân bản báo cáo

Tính năng nhân bản: Từ báo cáo có sẵn này, sau khi thêm 1 số điều kiện tuỳ ý. Bạn nhấn nhân bản hệ thống sẽ tự tạo cho bạn 1 báo cáo riêng

Báo cáo này được hiển thị ngoài danh sách báo cáo BETA 

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: