Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Quản lý bán hàng Livestream kênh Facebook

Tính năng bán hàng Livestream hỗ trợ bạn trong quá trình cửa hàng livestream bán hàng với những chức năng nổi bật như: tự động tạo đơn hàng khi khách hàng của bạn bình luận trùng với từ khóa đã được thiết lập trong kịch bản, tự động gửi tin nhắn, bình luận phản hồi lại khách hàng khi đơn hàng được tạo thành công. 

Những bước đơn giản giúp bạn thiết lập kịch bản livestream như sau: 

Bước 1: Tại menu trái của kênh bán hàng Facebook và chọn tính năng Bán hàng Livestream. Lựa chọn Thêm mới hoặc Tạo kịch bản bán hàng livestream để thêm mới kịch bản cho livestream. 

Bước 2: Thiết lập những trường thông tin trong mục Chọn trang livestream và đặt tên kịch bản

 • Chọn trang livestream: Bạn lựa chọn trong danh sách các page bạn có quyền quản trị muốn thiết lập kịch bản livestream.
 • Lựa chọn video livestream áp dụng cho kịch bản này: Mặc định sẽ luôn được lựa chọn “Sử dụng cho video livestream sắp tới”, đối với page có video livestream đang phát trực tiếp sẽ hiển thị tất cả các bài livestream. Mỗi kịch bản chỉ được lựa chọn 1 video livestream.
 • Tên kịch bản: tự động được tạo theo quy tắc: “ Livestream + Ngày livestream + Page được lựa chọn áp dụng kịch bản”.

Bước 3: Thiết lập những trường thông tin trong mục “Tạo từ khóa đặt hàng tương ứng với sản phẩm”  

Bạn chọn Thêm mẫu từ khóa đặt hàng để thêm từ khóa và lựa chọn sản phẩm tương ứng. 

 • Chọn sản phẩm: Bạn có nhiều cách khác nhau để có thể lựa chọn sản phẩm như: 

- Lựa chọn sản phẩm trong danh sách sản phẩm được hiển thị phụ thuộc vào thiết lập đồng bộ tồn kho trong cấu hình hệ thống.

- Tạo sản phẩm mới: bạn có thể nhập tên và giá sản phẩm để thêm mới sản phẩm đơn giản.

- Thêm dịch vụ khác: thêm dịch vụ khác không cần quản lý kho phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của bạn. 

 • Thêm Từ khóa đặt hàng

- Mỗi một mẫu nội dung chỉ được phép nhập một từ khóa đặt hàng

- Trong trường hợp muốn để trống từ khóa thì sẽ nhập số: 0 

- Từ khóa được coi là đúng cú pháp: Không phân biệt chữ hoa, chữ thường, từ khóa có dấu hoặc không dấu. 

 • Lưu & Đóng: Để lưu mọi thông tin mà bạn đã thiết lập và đóng popup chọn sản phẩm và tạo từ khóa tương ứng. 
 • Lưu & Thêm mới: Để lưu mọi thông tin mà bạn đã thiết lập và không đóng popup chọn sản phẩm và tạo từ khóa tương ứng. 
 • Hủy: Xóa bỏ mọi thiết lập trước đó của bạn và tắt popup.  

Bước 4: Thiết lập những trường thông tin trong mục Tạo cú pháp để tạo đơn tự động

 • Cú pháp đặt hàng: Mặc định cú pháp đặt hàng luôn được chọn là từ khóa đặt hàng, người dùng có thể chọn thêm số điện thoại. Hiện tại, trên Kênh Facebook không phân biệt từ khóa viết hoa, viết thường, có dấu, không dấu. 

- Đối với trường hợp cú pháp đặt hàng có chứa từ khóa thì kênh Facebook sẽ nhận biết chính xác từ khóa để tạo đơn hàng 

Ví dụ: Bạn thiết lập từ khóa là: VÁY XANH 

+ Bình luận: Váy xanh → Hệ thống sẽ tự động tạo đơn hàng
+ Bình luận: Váy → Hệ thống không tự động tạo đơn hàng vì sai từ khóa 

- Đối với trường hợp cú pháp đặt hàng có chứa từ khóa và số điện thoại thì kênh Facebook sẽ nhận biết chính xác từ khóa + SĐT để tạo đơn hàng 

Ví dụ: Bạn thiết lập cú pháp đặt hàng có từ khóa là: A1, A10, Váy Hoa + Số điện thoại 

- Bình luận: Mình đặt A10, A1 0987678999 sẽ được hệ thống xử lý như sau: 
+ Hệ thống nhận diện được SĐT đúng (đủ 10 số):  0987678999 → Thỏa mãn điều kiện chứa số điện thoại. 
+ Sau khi nhận diện đúng SĐT, hệ thống tiếp tục xét đến nội dung bình luận còn lại: xét theo thứ tự nhận thấy bình luận có chứa từ khóa A10, A1 trùng với từ khóa được thiết lập. 
>> Như vậy, hệ thống sẽ tạo đơn hàng tự động với hai sản phẩm lần lượt tương ứng với hai từ khóa A1, A10

- Bình luận: Mình đặt A10, Váy, Vay hoa 0987678999 sẽ được hệ thống xử lý như sau: 
+ Hệ thống nhận diện được SĐT đúng (đủ 10 số):  0987678999 → Thỏa mãn điều kiện chứa số điện thoại.
+ Sau khi nhận diện đúng SĐT, hệ thống tiếp tục xét đến nội dung bình luận còn lại: theo thứ tự bình luận của khách hàng nhận thấy có từ khóa A10, Vay hoa trùng với từ khóa bạn thiết lập, với từ khóa Váy không trùng với từ khóa được thiết lập.
>> Như vậy, hệ thống sẽ tạo đơn hàng tự động với hai sản phẩm lần lượt tương ứng  với hai từ khóa A10, Váy Hoa 

- Bình luận: Mình đặt Váy nhé với SĐT là 0987678999 sẽ được hệ thống xử lý như sau: 
+ Hệ thống nhận diện được SĐT đúng (đủ 10 số):  0987678999 → Thỏa mãn điều kiện chứa số điện thoại. 
+ Tuy nhiên khi xét đến nội dung bình luận còn lại thì không nhận thấy từ khóa trùng với những từ khóa bạn thiết lập.  
>> Như vậy, hệ thống nhận thấy bình luận đúng SĐT và sai từ khóa  sẽ không tạo đơn hàng. 

 • Lựa chọn thời điểm để lên đơn tự động: Hệ thống có ba thời điểm lựa chọn lên đơn tự động 

- Mặc định hệ thống luôn lựa chọn: Sau khi livestream kết thúc (gộp các bình luận đúng cú pháp của khách hàng để tạo 1 đơn hàng duy nhất) 

- Ngay sau khi khách hàng bình luận đúng cú pháp đặt đơn (Chỉ tạo 1 đơn hàng): gộp tất cả các bình luận đúng cú pháp và chỉ tạo 1 đơn hàng duy nhất.

- Ngay sau khi khách hàng bình luận đúng cú pháp đặt đơn: mỗi bình luận đúng cú pháp sẽ tạo 1 đơn hàng. 
 

Bước 5: Thiết lập những trường thông tin trong mục Kịch bản trả lời tự động. Kịch bản trả lời tự động có hai lựa chọn cho bạn:

 • Gửi trả lời tự động khi khách hàng bình luận đúng cú pháp và đơn hàng được tạo 

Khi đơn hàng bản được tạo thành công sẽ có phản hồi lại những bình luận thỏa mãn điều kiện theo mẫu câu bạn thiết lập. Hệ thống không bắt buộc lựa chọn chức năng này khi tại kịch bản phản hồi tự động. 

 • Gửi trả lời tự động khi khách hàng bình luận chưa đúng cú pháp đặt hàng

- Bạn bắt buộc phải thiết lập cú pháp có chứa số điện thoại mới có thể sử dụng được tính năng này. 

- Bạn có thể soạn nội dung tin nhắn gửi khách hàng khi bình luận đúng từ khóa nhưng thiếu số điện thoại hoặc soạn nội dung tin nhắn gửi khách hàng khi bình luận có số điện thoại nhưng sai từ khóa. 

Bước 6: Thông báo khi trang của bạn có video livestream 

Với thiết lập này sẽ giúp bạn gửi tin nhắn đến những khách hàng đã từng tương tác với trang có thời gian gửi tin nhắn cuối cùng không quá 24h khi kịch bản của bạn được kích hoạt và đang sử dụng. 

Khi khách hàng của bạn nhận được tin nhắn có thể chọn “Xem livestream” hoặc “Xem sản phẩm” 

 • Xem Livestream: Khách hàng có thể xem livestream hiện tại của trang 
 • Xem sản phẩm: Khách hàng có thể xem danh sách những sản phẩm trong buổi livestream

Như vậy, thiết lập này giúp bạn tăng được tương tác với những khách hàng đã từng nhắn tin với trang, nâng cao được hiệu quả hoạt động bán hàng. 

Bước 7: Chọn Xem Demo, Lưu hoặc Lưu và kích hoạt 

 • Xem Demo: Chức năng này hỗ trợ cho người dùng xem được minh họa quá trình ghi nhận đơn hàng trên kênh bán hàng Facebook. Bạn dễ dàng thao tác thực hiện trên màn hình để thực hiện demo của chức năng bán hàng livestream.
 • Lưu: Chức năng Lưu sẽ lưu toàn bộ thiết lập của bạn khi thêm mới kịch bản livestream. Kịch bản được hiển thị ra danh sách kịch bản livestream và chưa được kích hoạt. 
 • Lưu và kích hoạt: Chức năng này sẽ thực hiện lưu những cài đặt của bạn đồng thời kích hoạt kịch bản livestream. 
Lưu ý:
 • Một kịch bản được áp dụng cho 1 video livestream.
 • Đối với 1 page, tại một thời điểm có thể kích hoạt nhiều kịch bản tương ứng với video livestream khác nhau. Những kịch bản trùng nhau sẽ không được kích hoạt cùng lúc. 
 • Người dùng có thể tạo nhiều kịch bản ở trạng thái chưa kích hoạt (phụ thuộc vào từng gói dịch vụ có quy định về số lượng kịch bản được tạo trong thời gian cụ thể).

Bước 8: Hiển thị danh sách kịch bản livestream 

Hiển thị danh sách những kịch bản livestream. Phụ thuộc vào trạng thái của bài livestream khác nhau thì trạng thái của kịch bản sẽ được cập nhật tướng ứng theo thời gian. Danh sách những trạng thái của kịch bản: 

STT Trạng thái Ý nghĩa
1  Chưa sửa dụng  Kịch bản chưa được kích hoạt và chưa được áp dụng cho bài livestream
2  Đang sử dụng  Kịch bản đang được kích hoạt và đang được áp dụng cho bài livestream
3  Tạm dừng  Kịch bản ngừng kích hoạt trong thời điểm bài livetream chưa kết thúc
4  Đang tạo đơn hàng  Kịch bản trong quá trình gom đơn hàng sau khi kết thúc livestream
5  Đã kết thúc  Kịch bản áp dụng xong đến khi bài live stream kết thúc

 

Bước 9: Hiển thị thông tin chi tiết kịch bản livestream

Đối với những kịch bản livestream ở trạng thái chưa sử dụng hoặc đang sử dụng, chức năng thêm thao tác bao gồm: chỉnh sửa (giúp bạn chỉnh sửa những thông tin của kịch bản), sao chép (giúp bạn tạo mới một kịch bản từ kịch bản lựa chọn sao chép trước đó), xóa (xóa kịch bản ra khỏi danh sách kịch bản livestream).

Bước 10: Hiển thị thống kê cho bài livestream

 • Đối với những kịch bản có trạng thái: Chưa sử dụng sẽ không có phần thống kê livestream.
 • Đối với những kịch bản có trạng thái: Đã sử dụng, Đang sử dụng, Tạm dừng, Đang tạo đơn hàng sẽ có phần thống kê bài livestream. 
 • Thống kê tổng quan video livestream: Giúp bạn theo dõi những thông tin quan trọng như: số lượng khách hàng (khách hàng để lại comment vào video livestream), số lượng bình luận (số bình luận của khách hàng để lại trong bài livestream), số lượng đơn hàng (số lượng đơn hàng được tạo thành công)
 • Thống kê chi tiết: Hiển thị đầy đủ về thông tin khách hàng, bình luận của từng khách hàng và đơn hàng được tạo tương ứng. Bạn có thể xem được chi tiết của  đơn hàng hoặc kênh bán hàng Facebook hỗ trợ mở hội thoại để người dùng tạo đơn hàng thủ công. 
 • Tại màn hình thống kê bài livestream, bạn cũng có thể xem chi tiết đơn hàng bao gồm những thông tin cơ bản về địa chỉ giao hàng, sản phẩm. Bạn cũng có thể thực hiện giao hàng ngay tại màn hình chi tiết đơn hàng này. 

Như vậy, bạn hãy cùng kênh bán hàng Facebook khám phá những điều ý nghĩa được mang đến từ tính năng này. 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: